Visa allt om Ryssland Fastighets AB
Visa allt om Ryssland Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 516 2 487 775 2 366 2 338 2 189 2 122 2 140 2 091 2 045
Övrig omsättning 2 4 - - 3 4 - - 20 92
Rörelseresultat (EBIT) 1 609 1 553 -186 467 1 181 727 740 1 025 986 1 005
Resultat efter finansnetto 1 276 1 131 -297 147 735 266 412 742 203 301
Årets resultat 123 435 -297 -2 455 173 248 407 106 159
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 227 12 425 12 656 12 733 12 964 13 196 13 428 13 659 13 891 14 123
Omsättningstillgångar 8 898 10 909 2 426 4 084 4 870 4 569 4 224 3 789 3 213 3 192
Tillgångar 23 125 23 333 15 082 16 817 17 835 17 765 17 652 17 449 17 104 17 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 250 -185 2 086 2 089 1 634 1 461 1 213 806 700
Obeskattade reserver 150 58 0 0 727 611 584 512 325 272
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 774 22 230 14 500 13 915 14 206 14 506 14 706 15 031 15 356 15 681
Kortfristiga skulder 828 796 767 815 813 1 014 901 692 617 661
Skulder och eget kapital 23 125 23 333 15 082 16 817 17 835 17 765 17 652 17 449 17 104 17 315
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 975 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 518 2 491 775 2 366 2 341 2 193 2 122 2 140 2 111 2 137
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 841 1 785 -110 699 1 413 959 972 1 257 1 218 1 237
Nettoomsättningförändring 1,17% 220,90% -67,24% 1,20% 6,81% 3,16% -0,84% 2,34% 2,25% -%
Du Pont-modellen 6,97% 6,66% -1,23% 2,81% 6,67% 4,13% 4,20% 5,88% 5,86% 5,86%
Vinstmarginal 64,03% 62,53% -24,00% 19,95% 50,86% 33,53% 34,92% 47,94% 47,97% 49,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57,29% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 320,75% 406,63% 214,06% 138,17% 173,52% 162,40% 156,60% 144,72% 124,15% 123,77%
Soliditet 2,12% 1,27% -1,23% 12,40% 14,72% 11,73% 10,71% 9,11% 6,08% 5,17%
Kassalikviditet 1 074,64% 1 370,48% 316,30% 501,10% 599,02% 450,59% 468,81% 547,54% 520,75% 482,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...