Visa allt om Dr Kourosh Aktiebolag
Visa allt om Dr Kourosh Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 329 1 661 1 799 1 806 1 818 0 365 720 1 103 1 238
Övrig omsättning - - - - 9 - 13 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 717 895 929 650 771 -17 378 704 -185 -117
Resultat efter finansnetto 707 895 918 619 752 -18 378 706 -238 -171
Årets resultat 479 522 557 304 559 -18 272 573 -238 -108
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 708 385 584 805 1 003 0 0 0 0 697
Omsättningstillgångar 3 418 3 224 2 331 1 928 1 278 146 640 442 202 138
Tillgångar 4 127 3 608 2 915 2 733 2 281 146 640 442 202 836
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 922 2 543 2 021 1 421 1 387 83 383 111 -462 -224
Obeskattade reserver 884 794 574 432 232 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 287 227 272 694 509 43 0 0 484 697
Kortfristiga skulder 34 45 49 187 153 20 256 331 181 363
Skulder och eget kapital 4 127 3 608 2 915 2 733 2 281 146 640 442 202 836
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 29 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 120 198 432 432 0 0 0 227 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 56 87 160 136 0 0 0 110 158
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 270 0 135 0 0 0
Omsättning 1 329 1 661 1 799 1 806 1 827 0 378 720 1 103 1 238
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 665 831 1 799 1 806 1 818 - - - 552 619
Personalkostnader per anställd (tkr) 91 90 285 593 566 - - - 183 253
Rörelseresultat, EBITDA 830 1 120 1 150 848 873 -17 378 704 42 80
Nettoomsättningförändring -19,99% -7,67% -0,39% -0,66% -% -100,00% -49,31% -34,72% -10,90% -%
Du Pont-modellen 17,69% 25,33% 32,38% 23,78% 33,80% -% 59,06% 159,73% -91,58% -14,00%
Vinstmarginal 54,93% 55,03% 52,47% 35,99% 42,41% -% 103,56% 98,06% -16,77% -9,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 100,00% -% 100,00% 100,00% 70,17% 68,74%
Rörelsekapital/omsättning 254,63% 191,39% 126,85% 96,40% 61,88% -% 105,21% 15,42% 1,90% -18,17%
Soliditet 87,51% 87,65% 84,69% 63,64% 68,30% 56,85% 59,84% 25,11% -228,71% -26,79%
Kassalikviditet 10 052,94% 7 164,44% 4 757,14% 1 031,02% 835,29% 730,00% 250,00% 133,53% 111,60% 38,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...