Visa allt om Mikael Haglund Transport AB
Visa allt om Mikael Haglund Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 122 12 011 12 557 12 599 10 484 6 652 5 067 4 767 3 524 2 175
Övrig omsättning 167 471 156 316 256 92 164 118 - 66
Rörelseresultat (EBIT) 97 507 236 560 688 752 782 1 073 1 001 338
Resultat efter finansnetto 39 410 116 467 612 706 729 997 934 260
Årets resultat 290 247 420 18 196 400 410 401 363 112
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 249 4 877 5 809 5 833 4 641 3 747 2 930 3 095 2 914 2 013
Omsättningstillgångar 4 265 4 110 4 105 3 954 3 209 2 670 2 257 1 911 1 489 964
Tillgångar 9 514 8 987 9 914 9 786 7 851 6 416 5 187 5 006 4 402 2 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 618 2 528 2 382 1 962 1 944 1 747 1 447 1 137 836 473
Obeskattade reserver 1 516 1 850 1 758 2 184 1 773 1 431 1 275 1 108 673 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 484 2 034 3 899 3 702 2 627 2 256 1 722 2 125 2 259 1 633
Kortfristiga skulder 2 896 2 575 1 876 1 938 1 507 981 742 636 635 625
Skulder och eget kapital 9 514 8 987 9 914 9 786 7 851 6 416 5 187 5 006 4 402 2 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 3 6 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 995 2 763 2 594 3 071 1 853 556 425 437 117 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 970 920 856 966 507 176 134 145 35 54
Utdelning till aktieägare 200 200 100 0 0 0 100 100 100 0
Omsättning 12 289 12 482 12 713 12 915 10 740 6 744 5 231 4 885 3 524 2 241
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 8 5 2 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 732 2 002 2 093 1 575 2 097 3 326 5 067 2 384 3 524 2 175
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 615 579 507 489 373 587 299 162 260
Rörelseresultat, EBITDA 1 274 1 711 1 530 1 420 1 321 1 117 1 108 1 374 1 173 441
Nettoomsättningförändring 0,92% -4,35% -0,33% 20,17% 57,61% 31,28% 6,29% 35,27% 62,02% -%
Du Pont-modellen 1,03% 5,65% 2,45% 5,88% 9,03% 11,74% 15,10% 22,01% 23,33% 11,35%
Vinstmarginal 0,81% 4,23% 1,94% 4,56% 6,76% 11,32% 15,45% 23,12% 29,14% 15,54%
Bruttovinstmarginal 53,58% 52,31% 46,24% 48,93% 43,70% 46,36% 45,98% 53,09% 55,19% 57,70%
Rörelsekapital/omsättning 11,29% 12,78% 17,75% 16,00% 16,23% 25,39% 29,90% 26,75% 24,23% 15,59%
Soliditet 39,95% 44,19% 37,86% 36,50% 41,40% 43,67% 46,01% 38,65% 30,00% 21,81%
Kassalikviditet 143,27% 149,44% 214,13% 196,18% 202,32% 255,66% 283,02% 300,47% 234,49% 154,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...