Visa allt om Örkelbo Fastighets AB
Visa allt om Örkelbo Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 353 8 334 7 755 7 764 7 565 7 401 7 613 7 246 6 824 1 882
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 033 3 395 2 250 2 588 1 889 2 722 3 119 2 665 2 500 823
Resultat efter finansnetto 1 519 2 531 1 226 1 288 804 2 363 2 586 968 1 239 723
Årets resultat 350 258 1 154 1 294 698 2 268 2 494 920 1 172 521
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 538 58 042 60 168 61 206 61 573 60 566 60 576 60 575 22 102 22 180
Omsättningstillgångar 11 448 10 387 7 910 6 356 5 942 4 380 2 509 360 38 238 36 928
Tillgångar 68 986 68 430 68 078 67 562 67 515 64 946 63 085 60 936 60 339 59 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 945 26 595 26 337 26 083 25 789 25 491 25 223 24 929 24 809 24 637
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Avsättningar (tkr) 569 561 488 416 421 316 221 129 81 0
Långfristiga skulder 39 925 39 864 39 822 39 811 39 800 37 811 36 113 34 551 33 081 33 416
Kortfristiga skulder 1 547 1 410 1 431 1 252 1 504 1 329 1 528 1 327 2 369 1 042
Skulder och eget kapital 68 986 68 430 68 078 67 562 67 515 64 946 63 085 60 936 60 339 59 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - 0 301 266 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - 0 96 88 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 353 8 334 7 755 7 764 7 565 7 401 7 613 7 246 6 824 1 882
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 - 0 1 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 7 246 3 412 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 398 182 -
Rörelseresultat, EBITDA 2 169 3 521 2 374 2 704 1 997 2 843 3 244 2 783 2 611 874
Nettoomsättningförändring 0,23% 7,47% -0,12% 2,63% 2,22% -2,78% 5,06% 6,18% 262,59% -%
Du Pont-modellen 2,95% 4,96% 3,32% 3,83% 2,80% 4,19% 4,94% 4,38% 4,16% 1,41%
Vinstmarginal 24,34% 40,74% 29,13% 33,35% 24,98% 36,78% 40,97% 36,79% 36,81% 44,26%
Bruttovinstmarginal 24,34% 40,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118,53% 107,72% 83,55% 65,74% 58,66% 41,22% 12,89% -13,35% 525,63% 1 906,80%
Soliditet 39,06% 38,86% 38,69% 38,61% 38,20% 39,25% 39,98% 40,91% 41,12% 41,70%
Kassalikviditet 740,01% 736,67% 552,76% 507,67% 395,08% 329,57% 164,20% 27,13% 1 614,10% 3 543,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...