Visa allt om Mediaeffekt Berglund och Trygg AB
Visa allt om Mediaeffekt Berglund och Trygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 956 895 1 099 974 608 1 073 537 909 966 1 110
Övrig omsättning - - - - 98 10 27 - 15 30
Rörelseresultat (EBIT) 16 -76 7 3 -39 35 19 49 -87 13
Resultat efter finansnetto 0 -97 -11 -1 -43 35 16 36 -81 16
Årets resultat 0 -97 -13 -1 -43 20 16 36 -81 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 66 68 36 78 90 4 10 20 48
Omsättningstillgångar 359 377 514 389 350 465 232 436 485 559
Tillgångar 403 442 581 425 428 556 236 445 505 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 55 66 78 80 122 102 86 50 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 150 250 0 0 0 0 0 59 139
Kortfristiga skulder 197 236 265 347 349 433 133 359 396 347
Skulder och eget kapital 403 442 581 425 428 556 236 445 505 606
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 268 0 0 112 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 269 200 286 153 110 0 5 171 220 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 63 98 54 48 89 12 55 98 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 956 895 1 099 974 706 1 083 564 909 981 1 140
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 478 448 550 974 608 358 537 455 483 555
Personalkostnader per anställd (tkr) 226 186 231 311 213 128 33 126 208 201
Rörelseresultat, EBITDA 36 -38 33 45 -18 39 24 66 -59 33
Nettoomsättningförändring 6,82% -18,56% 12,83% 60,20% -43,34% 99,81% -40,92% -5,90% -12,97% -%
Du Pont-modellen 3,97% -16,97% 1,38% 0,71% -9,11% 6,29% 8,47% 11,46% -16,04% 2,64%
Vinstmarginal 1,67% -8,38% 0,73% 0,31% -6,41% 3,26% 3,72% 5,61% -8,39% 1,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 95,00% 79,57% 89,31% 89,19% 79,14% 89,55% 81,57% 77,93%
Rörelsekapital/omsättning 16,95% 15,75% 22,66% 4,31% 0,16% 2,98% 18,44% 8,47% 9,21% 19,10%
Soliditet 13,65% 12,44% 11,36% 18,35% 18,69% 21,94% 43,22% 19,33% 9,90% 19,80%
Kassalikviditet 182,23% 159,75% 193,96% 112,10% 100,29% 107,39% 174,44% 121,45% 122,47% 161,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...