Visa allt om Bobra Bygg & Montage i Alingsås AB
Visa allt om Bobra Bygg & Montage i Alingsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 916 717 1 506 2 174 1 525 1 309 816 1 275 1 053 1 300
Övrig omsättning - 6 24 - - - - 8 - 33
Rörelseresultat (EBIT) 212 -4 29 230 7 135 -8 104 66 61
Resultat efter finansnetto 213 -5 31 231 7 135 -9 102 63 57
Årets resultat 280 27 24 117 0 67 0 44 41 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 189 249 478 352 428 255 200 247 227 277
Omsättningstillgångar 739 459 332 565 443 367 308 243 356 240
Tillgångar 927 707 810 917 871 622 508 490 583 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 569 290 463 439 321 322 255 255 211 180
Obeskattade reserver 57 203 243 243 173 168 124 134 95 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 302 215 104 235 377 133 130 101 277 249
Skulder och eget kapital 927 707 810 917 871 622 508 490 583 517
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 191 273 197 100 165 238 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 583 198 221 0 0 30 7 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 157 51 90 81 100 79 44 76 87 88
Utdelning till aktieägare 460 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Omsättning 1 916 723 1 530 2 174 1 525 1 309 816 1 283 1 053 1 333
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 958 717 1 506 2 174 1 525 1 309 816 1 275 1 053 1 300
Personalkostnader per anställd (tkr) 378 255 313 279 377 92 152 241 325 320
Rörelseresultat, EBITDA 272 56 119 306 83 181 39 151 116 111
Nettoomsättningförändring 167,22% -52,39% -30,73% 42,56% 16,50% 60,42% -36,00% 21,08% -19,00% -%
Du Pont-modellen 22,98% -0,57% 3,95% 25,41% 1,03% 21,86% -1,57% 21,22% 11,32% 11,80%
Vinstmarginal 11,12% -0,56% 2,12% 10,72% 0,59% 10,39% -0,98% 8,16% 6,27% 4,69%
Bruttovinstmarginal 63,47% 62,34% 38,31% 33,21% 39,93% 44,39% 41,67% 41,49% 13,20% 7,77%
Rörelsekapital/omsättning 22,81% 34,03% 15,14% 15,18% 4,33% 17,88% 21,81% 11,14% 7,50% -0,69%
Soliditet 66,18% 63,41% 80,56% 67,40% 51,49% 71,67% 68,19% 71,73% 47,92% 47,21%
Kassalikviditet 244,70% 213,49% 319,23% 240,43% 117,51% 275,94% 236,92% 240,59% 128,52% 96,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...