Visa allt om Fidelity Systems AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 186 7 943 8 417 8 060 12 038 9 845 9 198 9 332 8 513 5 328
Övrig omsättning 20 - - - 92 - - 21 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 595 686 688 331 1 152 806 842 1 167 1 159 467
Resultat efter finansnetto 595 649 701 327 1 155 774 828 1 257 1 122 465
Årets resultat 584 500 390 189 662 491 528 887 766 322
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 231 275 273 297 314 961 1 132 171 259
Omsättningstillgångar 3 440 4 947 3 723 3 421 4 919 3 558 2 806 3 572 3 569 2 044
Tillgångar 3 590 5 179 3 998 3 693 5 216 3 872 3 767 4 704 3 740 2 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 938 1 605 1 505 1 215 1 626 1 464 1 223 1 695 1 433 917
Obeskattade reserver 338 503 512 325 248 10 15 8 0 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 314 3 072 1 982 2 153 3 342 2 398 2 530 3 002 2 307 1 379
Skulder och eget kapital 3 590 5 179 3 998 3 693 5 216 3 872 3 767 4 704 3 740 2 303
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 093 1 076 992 960 960 1 004 579
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 768 4 135 4 364 2 974 5 104 3 775 3 616 3 579 3 044 2 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 967 2 048 2 193 2 316 3 043 2 372 2 205 2 125 1 925 1 158
Utdelning till aktieägare 600 1 250 400 100 600 500 250 1 000 625 250
Omsättning 7 206 7 943 8 417 8 060 12 130 9 845 9 198 9 353 8 520 5 328
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 11 10 11 10 10 9 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 898 883 765 806 1 094 985 920 1 037 1 064 761
Personalkostnader per anställd (tkr) 714 694 608 656 858 735 701 762 788 555
Rörelseresultat, EBITDA 595 693 697 346 1 169 830 871 1 206 1 204 515
Nettoomsättningförändring -9,53% -5,63% 4,43% -33,05% 22,28% 7,03% -1,44% 9,62% 59,78% -%
Du Pont-modellen 16,63% 13,28% 17,53% 8,83% 22,14% 20,82% 22,38% 26,81% 32,09% 20,45%
Vinstmarginal 8,31% 8,66% 8,33% 4,04% 9,59% 8,19% 9,17% 13,51% 14,10% 8,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,04%
Rörelsekapital/omsättning 15,67% 23,61% 20,68% 15,73% 13,10% 11,78% 3,00% 6,11% 14,82% 12,48%
Soliditet 33,47% 38,57% 47,63% 39,39% 34,68% 38,00% 32,76% 36,16% 38,32% 40,04%
Kassalikviditet 148,66% 161,04% 187,84% 158,89% 147,19% 148,37% 110,91% 118,99% 154,70% 148,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...