Visa allt om netbrain AB
Visa allt om netbrain AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 321 744 967 726 1 095 1 163 1 729 1 815 580 1 110
Övrig omsättning - 3 - - - - 38 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 38 187 -305 82 97 21 357 50 227
Resultat efter finansnetto -10 23 168 -316 68 88 31 290 55 228
Årets resultat -11 7 102 -102 54 32 3 107 13 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 598 598 598 603 626 656 635 598 217 29
Omsättningstillgångar 62 89 245 63 268 405 192 186 521 601
Tillgångar 660 687 843 666 895 1 061 827 784 737 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 442 434 333 435 381 348 346 239 226
Obeskattade reserver 50 50 40 0 214 235 204 189 89 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 157 73 162 167 45 164 43 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 123 207 166 201 282 231 249 409 337
Skulder och eget kapital 660 687 843 666 895 1 061 827 784 737 629
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 446 335 108 205 260 190 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 164 392 389 0 0 52 198 80 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 45 136 136 157 127 41 181 161 99 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 321 747 967 726 1 095 1 163 1 767 1 815 580 1 110
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 321 744 967 726 1 095 1 163 1 729 1 815 580 1 110
Personalkostnader per anställd (tkr) 210 535 533 620 497 158 676 520 279 602
Rörelseresultat, EBITDA 6 38 192 -296 91 109 37 368 62 239
Nettoomsättningförändring -56,85% -23,06% 33,20% -33,70% -5,85% -32,74% -4,74% 212,93% -47,75% -%
Du Pont-modellen 0,91% 5,53% 22,18% -45,80% 9,16% 9,14% 4,11% 45,66% 7,46% 36,25%
Vinstmarginal 1,87% 5,11% 19,34% -42,01% 7,49% 8,34% 1,97% 19,72% 9,48% 20,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,81% 50,82% 53,56% 70,41% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,46% -4,57% 3,93% -14,19% 6,12% 10,58% -2,26% -3,47% 19,31% 23,78%
Soliditet 71,06% 70,01% 55,18% 50,00% 66,23% 52,23% 60,26% 61,49% 41,12% 43,48%
Kassalikviditet 281,82% 72,36% 118,36% 37,95% 133,33% 143,62% 66,67% 66,27% 98,29% 178,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...