Visa allt om Restaurang G V Norrköping AB
Visa allt om Restaurang G V Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 847 4 757 4 506 4 351 4 157 3 769 3 636 3 220 2 795 2 582
Övrig omsättning 382 259 289 259 302 446 141 119 126 178
Rörelseresultat (EBIT) 12 70 52 2 -3 34 179 275 -38 -20
Resultat efter finansnetto 12 69 51 3 -2 34 182 274 -38 -20
Årets resultat 40 51 35 1 3 14 96 203 -25 19
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 11 23 35 47 32 22 54 76
Omsättningstillgångar 1 012 752 712 794 722 747 895 546 339 482
Tillgångar 1 012 756 723 817 757 795 927 567 393 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 334 294 243 209 208 218 204 333 130 155
Obeskattade reserver 0 44 44 44 44 50 47 0 0 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 678 418 436 565 505 526 676 234 263 389
Skulder och eget kapital 1 012 756 723 817 757 795 927 567 393 558
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 475 329 299 638 681 401
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 886 1 679 1 592 1 542 1 087 1 120 833 269 228 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 730 706 689 673 666 623 444 399 351 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 14 0 225 0 0
Omsättning 5 229 5 016 4 795 4 610 4 459 4 215 3 777 3 339 2 921 2 760
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 692 793 751 870 831 754 727 805 699 646
Personalkostnader per anställd (tkr) 380 405 387 455 457 425 323 336 321 308
Rörelseresultat, EBITDA 16 77 64 14 9 47 194 307 -6 10
Nettoomsättningförändring 1,89% 5,57% 3,56% 4,67% 10,29% 3,66% 12,92% 15,21% 8,25% -%
Du Pont-modellen 1,19% 9,26% 7,33% 0,49% -0,26% 4,28% 19,63% 48,50% -9,67% -3,58%
Vinstmarginal 0,25% 1,47% 1,18% 0,09% -0,05% 0,90% 5,01% 8,54% -1,36% -0,77%
Bruttovinstmarginal 62,90% 62,01% 61,38% 63,18% 66,44% 65,83% 65,10% 67,52% 61,97% 63,25%
Rörelsekapital/omsättning 6,89% 7,02% 6,13% 5,26% 5,22% 5,86% 6,02% 9,69% 2,72% 3,60%
Soliditet 33,00% 43,43% 38,10% 29,55% 31,76% 32,06% 25,66% 58,73% 33,08% 29,46%
Kassalikviditet 136,73% 163,40% 145,87% 124,25% 129,90% 127,95% 122,19% 207,69% 99,62% 107,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...