Visa allt om Hebyfastigheter AB
Visa allt om Hebyfastigheter AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 119 963 116 068 114 151 115 415 111 622 101 589 103 455 94 708 88 813 79 726
Övrig omsättning 9 589 11 376 10 234 6 213 7 750 5 444 7 938 2 605 2 029 3 137
Rörelseresultat (EBIT) 28 447 24 242 2 240 24 029 27 444 18 961 20 977 14 998 10 961 11 018
Resultat efter finansnetto 9 633 6 922 -16 494 4 034 6 998 2 128 3 496 1 598 -1 845 3 477
Årets resultat 8 107 3 549 -17 174 4 022 6 927 1 459 3 496 1 473 -1 845 3 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 628 580 488 564 483 601 548 620 599 599 285 511 482 496 998 450 230 406 608
Omsättningstillgångar 65 429 52 796 55 115 48 460 32 237 28 675 53 859 31 258 77 684 105 552
Tillgångar 646 057 633 284 619 598 650 008 652 836 627 960 565 341 528 256 527 914 512 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 864 89 759 85 573 102 747 98 726 91 799 90 339 86 842 85 370 87 215
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 372 1 779 161 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 504 391 484 952 497 074 514 199 515 581 501 194 440 847 405 330 404 637 402 098
Kortfristiga skulder 41 430 56 794 36 790 33 062 38 530 34 967 34 155 36 084 37 907 22 847
Skulder och eget kapital 646 057 633 284 619 598 650 008 652 836 627 960 565 341 528 256 527 914 512 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 816 841 772 780 742 791 873 856 863 829
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 285 11 163 10 872 9 491 9 351 9 637 9 054 8 194 8 031 8 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 222 4 496 4 775 4 397 4 221 4 334 4 182 3 948 3 850 3 475
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 129 552 127 444 124 385 121 628 119 372 107 033 111 393 97 313 90 842 82 863
Nyckeltal
Antal anställda 41 40 43 41 41 40 41 42 38 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 926 2 902 2 655 2 815 2 722 2 540 2 523 2 255 2 337 2 215
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 420 390 365 363 369 348 330 343 369
Rörelseresultat, EBITDA 47 717 43 909 40 779 42 705 42 081 31 497 33 307 24 839 20 328 19 887
Nettoomsättningförändring 3,36% 1,68% -1,10% 3,40% 9,88% -1,80% 9,24% 6,64% 11,40% -%
Du Pont-modellen 4,42% 3,87% 0,45% 3,79% 4,28% 3,06% 3,77% 3,10% 2,36% 2,30%
Vinstmarginal 23,80% 21,14% 2,45% 21,32% 25,02% 18,93% 20,59% 17,28% 14,03% 14,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 35,27% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,01% -3,44% 16,05% 13,34% -5,64% -6,19% 19,05% -5,10% 44,79% 103,74%
Soliditet 15,15% 14,17% 13,81% 15,81% 15,12% 14,62% 15,98% 16,44% 16,17% 17,03%
Kassalikviditet 157,93% 92,96% 149,81% 146,57% 83,67% 82,01% 157,69% 86,63% 204,93% 461,84%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 53 790 52 142 52 446 52 434 51 727 46 533 50 845 43 543 39 630 30 886
Övrig omsättning 6 072 4 324 5 012 2 841 3 990 3 370 952 314 55 814
Rörelseresultat (EBIT) 16 178 12 375 12 451 12 731 13 399 9 241 9 015 7 964 6 832 1 075
Resultat efter finansnetto 6 489 3 857 3 219 3 287 3 503 812 -603 1 990 1 091 1 265
Årets resultat 4 528 2 048 1 968 2 144 2 454 143 -603 365 -159 930
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 305 920 305 178 303 715 308 836 314 764 320 806 299 058 299 502 258 102 208 903
Omsättningstillgångar 23 492 16 399 24 220 25 025 22 237 10 045 14 325 13 404 48 592 78 835
Tillgångar 329 412 321 577 327 935 333 861 337 001 330 851 313 383 312 906 306 694 287 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 514 88 986 85 323 83 355 84 380 84 668 84 525 85 128 84 763 84 923
Obeskattade reserver 1 744 732 732 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 526 1 245 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 205 150 209 717 214 984 225 622 229 994 229 347 213 159 204 706 199 992 192 992
Kortfristiga skulder 27 478 20 897 26 896 24 884 22 627 16 836 15 699 23 072 21 939 9 823
Skulder och eget kapital 329 412 321 577 327 935 333 861 337 001 330 851 313 383 312 906 306 694 287 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 376 8 900 8 597 7 164 7 003 7 181 6 850 5 854 5 813 5 931
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 421 3 021 3 013 2 607 2 610 2 736 2 623 2 315 2 291 2 070
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 862 56 466 57 458 55 275 55 717 49 903 51 797 43 857 39 685 31 700
Nyckeltal
Antal anställda 33 32 34 33 33 31 32 31 26 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 630 1 629 1 543 1 589 1 567 1 501 1 589 1 405 1 524 1 287
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 369 342 301 304 320 299 288 319 340
Rörelseresultat, EBITDA 20 421 16 440 18 022 18 218 19 029 14 420 14 186 11 077 9 503 3 664
Nettoomsättningförändring 3,16% -0,58% 0,02% 1,37% 11,16% -8,48% 16,77% 9,87% 28,31% -%
Du Pont-modellen 4,91% 3,88% 3,86% 3,91% 4,06% 2,81% 2,89% 2,71% 2,40% 0,44%
Vinstmarginal 30,08% 23,92% 24,11% 24,87% 26,43% 19,96% 17,80% 19,48% 18,60% 4,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,77% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,41% -8,63% -5,10% 0,27% -0,75% -14,59% -2,70% -22,20% 67,25% 223,44%
Soliditet 28,80% 27,85% 26,19% 24,97% 25,04% 25,59% 26,97% 27,21% 27,64% 29,51%
Kassalikviditet 85,49% 78,48% 90,05% 100,57% 98,28% 59,66% 91,25% 58,10% 221,49% 802,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...