Visa allt om AnAdAr Audit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 216 1 318 1 270 1 250 1 303 1 911 2 037 2 196 3 346 3 318
Övrig omsättning - 967 932 976 873 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 525 1 635 1 721 1 687 1 602 1 291 476 57 324 392
Resultat efter finansnetto 1 318 2 072 1 830 1 728 1 620 1 298 519 287 428 401
Årets resultat 1 027 1 613 1 011 953 1 193 957 375 232 308 290
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 298 7 628 5 327 4 458 3 765 1 351 681 266 252 228
Omsättningstillgångar 1 473 251 946 695 396 1 749 1 999 1 678 2 538 1 280
Tillgångar 8 772 7 879 6 272 5 153 4 161 3 100 2 679 1 944 2 789 1 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 137 6 260 4 797 3 936 3 133 2 090 1 254 978 836 628
Obeskattade reserver 891 891 891 433 0 0 0 0 3 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 744 728 585 784 1 029 1 009 1 426 965 1 951 877
Skulder och eget kapital 8 772 7 879 6 272 5 153 4 161 3 100 2 679 1 944 2 789 1 508
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 433 277 349 349 404 355 360 310 518
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 458 10 0 0 0 24 12 0 24 89
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 139 139 83 109 123 133 1 027 271 1 096 385
Utdelning till aktieägare 300 150 150 150 150 150 120 100 89 100
Omsättning 1 216 2 285 2 202 2 226 2 176 1 911 2 037 2 196 3 346 3 318
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 216 1 318 1 270 1 250 1 303 956 2 037 2 196 1 673 1 659
Personalkostnader per anställd (tkr) 614 596 382 478 502 281 1 394 631 715 496
Rörelseresultat, EBITDA 525 1 635 1 721 1 687 1 603 1 292 479 82 359 505
Nettoomsättningförändring -7,74% 3,78% 1,60% -4,07% -31,82% -6,19% -7,24% -34,37% 0,84% -%
Du Pont-modellen 15,09% 26,49% 29,24% 33,67% 39,08% 41,97% 19,82% 15,12% 15,53% 26,79%
Vinstmarginal 108,88% 158,35% 144,41% 138,80% 124,79% 68,08% 26,07% 13,39% 12,94% 12,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,56% 23,37% 2,60% 9,68% 11,81%
Rörelsekapital/omsättning 59,95% -36,19% 28,43% -7,12% -48,58% 38,72% 28,13% 32,47% 17,54% 12,15%
Soliditet 89,28% 88,27% 86,95% 82,58% 75,29% 67,42% 46,81% 50,31% 30,05% 41,84%
Kassalikviditet 197,98% 34,48% 161,71% 88,65% 38,48% 173,34% 140,18% 173,89% 130,09% 145,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...