Visa allt om AnAdAr Audit AB
Visa allt om AnAdAr Audit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 012 1 216 1 318 1 270 1 250 1 303 1 911 2 037 2 196 3 346
Övrig omsättning - - 967 932 976 873 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 318 525 1 635 1 721 1 687 1 602 1 291 476 57 324
Resultat efter finansnetto 1 676 1 318 2 072 1 830 1 728 1 620 1 298 519 287 428
Årets resultat 979 1 027 1 613 1 011 953 1 193 957 375 232 308
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 371 7 298 7 628 5 327 4 458 3 765 1 351 681 266 252
Omsättningstillgångar 1 625 1 473 251 946 695 396 1 749 1 999 1 678 2 538
Tillgångar 9 996 8 772 7 879 6 272 5 153 4 161 3 100 2 679 1 944 2 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 816 7 137 6 260 4 797 3 936 3 133 2 090 1 254 978 836
Obeskattade reserver 1 311 891 891 891 433 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 870 744 728 585 784 1 029 1 009 1 426 965 1 951
Skulder och eget kapital 9 996 8 772 7 879 6 272 5 153 4 161 3 100 2 679 1 944 2 789
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 433 277 349 349 404 355 360 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 469 458 10 0 0 0 24 12 0 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 145 139 139 83 109 123 133 1 027 271 1 096
Utdelning till aktieägare 380 300 150 150 150 150 150 120 100 89
Omsättning 1 012 1 216 2 285 2 202 2 226 2 176 1 911 2 037 2 196 3 346
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 012 1 216 1 318 1 270 1 250 1 303 956 2 037 2 196 1 673
Personalkostnader per anställd (tkr) 76 614 596 382 478 502 281 1 394 631 715
Rörelseresultat, EBITDA 318 525 1 635 1 721 1 687 1 603 1 292 479 82 359
Nettoomsättningförändring -16,78% -7,74% 3,78% 1,60% -4,07% -31,82% -6,19% -7,24% -34,37% -%
Du Pont-modellen 16,82% 15,09% 26,49% 29,24% 33,67% 39,08% 41,97% 19,82% 15,12% 15,53%
Vinstmarginal 166,11% 108,88% 158,35% 144,41% 138,80% 124,79% 68,08% 26,07% 13,39% 12,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,56% 23,37% 2,60% 9,68%
Rörelsekapital/omsättning 74,60% 59,95% -36,19% 28,43% -7,12% -48,58% 38,72% 28,13% 32,47% 17,54%
Soliditet 88,42% 89,28% 88,27% 86,95% 82,58% 75,29% 67,42% 46,81% 50,31% 30,05%
Kassalikviditet 186,78% 197,98% 34,48% 161,71% 88,65% 38,48% 173,34% 140,18% 173,89% 130,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...