Visa allt om Pro40 Bygg & Entreprenad AB
Visa allt om Pro40 Bygg & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 095 2 148 3 193 5 795 4 892 15 666 16 998 10 455 4 831 1 747
Övrig omsättning 8 78 - 32 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 11 -5 129 -606 566 569 396 394 131
Resultat efter finansnetto -37 -15 -20 114 -621 546 929 389 392 125
Årets resultat -37 -15 -20 109 -293 268 659 270 204 60
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 263 1 6 30 46 270 75 42 29
Omsättningstillgångar 255 356 596 499 837 1 512 2 802 1 809 1 243 428
Tillgångar 490 619 597 505 866 1 558 3 071 1 884 1 285 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 150 165 185 76 369 1 079 605 436 232
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 328 170 170 170 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 341 275 192 81 213 0 0 0 9 16
Kortfristiga skulder 35 193 239 239 577 860 1 822 1 108 670 141
Skulder och eget kapital 490 619 597 505 866 1 558 3 071 1 884 1 285 457
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 932 854 276 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 340 426 965 1 160 701 1 257 289 272 320 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 168 300 395 293 726 397 181 112 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 86 0 0
Omsättning 1 103 2 226 3 193 5 827 4 892 15 666 16 998 10 455 4 831 1 747
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 4 3 3 4 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 548 1 074 1 064 1 449 1 631 5 222 4 250 5 228 2 416 1 747
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 303 425 112 338 1 000 392 377 161 205
Rörelseresultat, EBITDA 22 36 0 1 700 -590 584 585 413 425 157
Nettoomsättningförändring -49,02% -32,73% -44,90% 18,46% -68,77% -7,84% 62,58% 116,41% 176,53% -%
Du Pont-modellen -1,43% 1,78% -0,84% 25,54% -69,98% 35,30% 31,00% 21,13% 30,66% 28,67%
Vinstmarginal -0,64% 0,51% -0,16% 2,23% -12,39% 3,51% 5,60% 3,81% 8,16% 7,50%
Bruttovinstmarginal 59,73% 38,55% 91,48% 100,00% 25,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,66%
Rörelsekapital/omsättning 20,09% 7,59% 11,18% 4,49% 5,31% 4,16% 5,77% 6,70% 11,86% 16,43%
Soliditet 23,06% 24,23% 27,64% 36,63% 8,78% 39,20% 39,21% 38,61% 43,46% 61,48%
Kassalikviditet 728,57% 184,46% 249,37% 208,79% 145,06% 175,81% 153,79% 163,27% 158,66% 303,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...