Visa allt om Enecto AB
Visa allt om Enecto AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 50 110 156 276 580 170 0 12 714 10 261
Övrig omsättning - 39 35 358 583 281 75 1 370 692 1 840
Rörelseresultat (EBIT) -2 261 -2 284 -3 673 -7 712 -7 832 -10 282 -15 775 -7 312 -3 513 62
Resultat efter finansnetto -3 039 -4 337 -5 202 -5 299 -8 167 -23 232 -18 090 -7 619 -3 439 1
Årets resultat -3 211 -3 073 -3 122 -5 299 -8 167 -23 232 -18 090 -7 619 -3 439 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 295 4 296 3 557 4 351 5 745 7 308 8 869 10 220 3 332 2 190
Omsättningstillgångar 57 1 368 2 945 4 559 3 532 3 590 14 709 14 072 14 775 2 935
Tillgångar 3 352 5 664 6 502 8 910 9 277 10 898 23 577 24 292 18 107 5 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 293 918 1 692 923 1 222 419 2 830 8 232 15 851 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 809 3 853 4 175 6 516 0 285 11 511 12 614 0 973
Kortfristiga skulder 836 893 635 1 471 8 055 10 194 9 235 3 447 2 256 4 065
Skulder och eget kapital 3 352 5 664 6 502 8 910 9 277 10 898 23 577 24 292 18 107 5 125
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 75 449 432 348 660 505 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 201 403 760 1 527 1 605 2 406 4 627 245 5 784 4 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 76 151 294 737 997 1 424 2 474 616 2 454 1 788
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 89 145 514 859 861 245 1 370 13 406 12 101
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 4 4 5 15 21 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 50 37 39 69 116 11 - 669 540
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 554 354 571 777 862 521 131 493 392
Rörelseresultat, EBITDA -2 255 -2 278 -2 880 -6 587 -6 444 -8 905 -14 307 -6 640 -3 098 224
Nettoomsättningförändring -100,00% -54,55% -29,49% -43,48% -52,41% 241,18% -% -100,00% 23,91% -%
Du Pont-modellen -% -70,69% -71,87% -54,64% -85,77% -199,22% -66,90% -% -18,66% 1,33%
Vinstmarginal -% -8 008,00% -4 248,18% -3 120,51% -2 882,97% -3 743,28% -9 277,65% -% -26,57% 0,66%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 950,00% 2 100,00% 1 979,49% -1 638,77% -1 138,62% 3 220,00% -% 98,47% -11,01%
Soliditet -68,41% 16,21% 26,02% 10,36% 13,17% 3,84% 12,00% 33,89% 87,54% 1,70%
Kassalikviditet 6,82% 153,19% 463,78% 309,93% 43,85% 35,22% 159,27% 408,24% 654,92% 72,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...