Visa allt om Matz Hjärne Bygg & Snickeri AB
Visa allt om Matz Hjärne Bygg & Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 605 3 238 3 344 3 059 3 118 3 455 3 120 3 700 1 627 1 101
Övrig omsättning - - 201 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 75 38 46 118 87 78 30 192 -5
Resultat efter finansnetto 40 43 12 20 79 62 44 4 177 -64
Årets resultat 31 49 9 13 43 45 32 3 168 -64
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 0 0 0 0 0 0 8 12 79
Omsättningstillgångar 342 842 1 113 951 1 118 1 121 930 1 045 1 212 440
Tillgångar 410 842 1 113 951 1 118 1 121 930 1 053 1 224 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 284 235 226 212 169 139 107 154 -14
Obeskattade reserver 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 320 386 225 275 329 99 341 13 458
Kortfristiga skulder 141 239 473 480 611 623 692 605 1 057 75
Skulder och eget kapital 410 842 1 113 951 1 118 1 121 930 1 053 1 224 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 159 150 244 154 121 78 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 444 499 230 269 222 34 335 22 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 106 82 84 59 116 59 142 37 64
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 15 0 20 0
Omsättning 605 3 238 3 545 3 059 3 118 3 455 3 120 3 700 1 627 1 101
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 605 1 619 1 672 1 020 1 559 1 728 1 560 1 850 814 551
Personalkostnader per anställd (tkr) - 276 314 158 256 297 126 308 76 117
Rörelseresultat, EBITDA 73 75 38 46 118 87 86 33 197 38
Nettoomsättningförändring -81,32% -3,17% 9,32% -1,89% -9,75% 10,74% -15,68% 127,41% 47,77% -%
Du Pont-modellen 11,22% 8,91% 3,41% 4,84% 10,55% 7,76% 8,39% 3,04% 15,77% -0,97%
Vinstmarginal 7,60% 2,32% 1,14% 1,50% 3,78% 2,52% 2,50% 0,86% 11,86% -0,45%
Bruttovinstmarginal 86,45% 40,74% 23,92% 32,33% 29,31% 26,86% 21,35% 26,54% 29,56% 45,50%
Rörelsekapital/omsättning 33,22% 18,62% 19,14% 15,40% 16,26% 14,41% 7,63% 11,89% 9,53% 33,15%
Soliditet 52,20% 33,73% 22,44% 25,31% 20,28% 15,08% 14,95% 10,16% 12,58% -2,70%
Kassalikviditet 226,24% 218,83% 90,70% 95,42% 77,91% 85,39% 55,20% 76,03% 67,17% 113,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...