Visa allt om Svandals VVS AB
Visa allt om Svandals VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 3 963 4 674 4 605 5 410 4 774 7 498 5 510 5 824 5 919 4 639
Övrig omsättning 115 121 139 117 152 204 117 135 153 139
Rörelseresultat (EBIT) 59 179 -11 12 424 31 30 68 126 14
Resultat efter finansnetto -12 87 -98 -55 347 -55 -39 10 84 -29
Årets resultat -12 87 -98 5 234 -55 -39 1 50 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 301 249 187 47 38 25 4 33 72
Omsättningstillgångar 1 553 1 647 1 743 1 699 1 506 1 812 1 838 1 811 1 865 1 404
Tillgångar 1 885 1 948 1 992 1 886 1 553 1 850 1 862 1 815 1 898 1 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 389 302 400 395 161 226 265 264 215
Obeskattade reserver 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 675 645 724 836 395 524 469 396 339 369
Kortfristiga skulder 833 915 966 650 703 1 166 1 168 1 153 1 295 892
Skulder och eget kapital 1 885 1 948 1 992 1 886 1 553 1 850 1 862 1 815 1 898 1 476
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 292 430 282 309 343 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 227 1 454 1 591 1 669 845 1 321 858 902 720 541
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 478 514 542 534 424 573 391 418 287 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 078 4 795 4 744 5 527 4 926 7 702 5 627 5 959 6 072 4 778
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 6 6 5 6 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 991 935 768 902 955 1 250 1 102 1 165 1 480 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 399 360 375 317 397 315 336 348 357
Rörelseresultat, EBITDA 60 183 2 27 438 49 37 98 165 53
Nettoomsättningförändring -15,21% 1,50% -14,88% 13,32% -36,33% 36,08% -5,39% -1,61% 27,59% -%
Du Pont-modellen 3,40% 9,19% -0,50% 0,64% 27,37% 1,78% 1,61% 3,91% 6,69% 0,95%
Vinstmarginal 1,61% 3,83% -0,22% 0,22% 8,90% 0,44% 0,54% 1,22% 2,15% 0,30%
Bruttovinstmarginal 57,10% 59,09% 57,74% 52,38% 53,67% 49,01% 45,26% 43,92% 39,04% 40,89%
Rörelsekapital/omsättning 18,17% 15,66% 16,87% 19,39% 16,82% 8,62% 12,16% 11,30% 9,63% 11,04%
Soliditet 19,95% 19,97% 15,16% 21,21% 28,28% 8,70% 12,14% 14,60% 13,91% 14,57%
Kassalikviditet 65,67% 64,37% 60,25% 102,15% 82,65% 72,30% 89,90% 73,20% 95,06% 58,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...