Visa allt om Heads Svenska AB
Visa allt om Heads Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 888 13 226 9 645 8 378 8 106 4 169 3 198 5 577 4 976 4 564
Övrig omsättning 4 365 3 691 4 738 3 735 2 854 4 536 4 102 414 165 19
Rörelseresultat (EBIT) -1 413 113 331 326 409 2 -1 814 -2 441 -415 -604
Resultat efter finansnetto -1 721 -225 27 23 38 -250 -1 868 -2 408 -369 -603
Årets resultat -1 370 978 27 23 38 -250 -1 868 -2 408 -369 -576
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 810 8 866 7 582 5 515 4 984 5 179 2 940 376 359 390
Omsättningstillgångar 6 269 6 674 3 656 5 976 5 339 3 847 1 650 3 376 4 829 1 410
Tillgångar 16 079 15 539 11 238 11 490 10 323 9 026 4 590 3 752 5 188 1 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 358 3 728 2 750 2 724 2 701 163 113 1 982 4 390 759
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 718 6 383 6 062 5 759 5 298 6 671 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 003 5 428 2 426 3 007 2 324 2 191 4 477 1 771 798 1 042
Skulder och eget kapital 16 079 15 539 11 238 11 490 10 323 9 026 4 590 3 752 5 188 1 801
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 535 360 90 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 5 681 4 921 4 964 3 996 3 737 2 575 2 628 2 848 2 216 1 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 220 1 546 1 569 1 247 1 174 979 941 952 699 468
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 253 16 917 14 383 12 113 10 960 8 705 7 300 5 991 5 141 4 583
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 11 8 8 7 8 8 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 535 1 323 877 1 047 1 013 596 400 697 711 571
Personalkostnader per anställd (tkr) 740 661 606 667 628 597 508 508 437 264
Rörelseresultat, EBITDA 994 2 544 2 036 1 722 1 620 629 -1 708 -2 292 -290 -442
Nettoomsättningförändring 27,69% 37,13% 15,12% 3,36% 94,44% 30,36% -42,66% 12,08% 9,03% -%
Du Pont-modellen -8,79% 0,73% 2,95% 2,84% 3,96% 0,08% -39,30% -64,18% -7,09% -33,48%
Vinstmarginal -8,37% 0,86% 3,43% 3,89% 5,05% 0,17% -56,41% -43,18% -7,40% -13,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,13%
Rörelsekapital/omsättning -4,35% 9,42% 12,75% 35,44% 37,19% 39,72% -88,40% 28,78% 81,01% 8,06%
Soliditet 14,67% 23,99% 24,47% 23,71% 26,16% 1,81% 2,46% 52,83% 84,62% 42,14%
Kassalikviditet 89,52% 122,96% 150,70% 198,74% 229,73% 175,58% 36,86% 190,63% 605,14% 135,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...