Visa allt om Allards Cityblommor i Södertälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 711 4 289 3 776 4 159 4 382 4 702 5 082 5 297 5 751 5 619
Övrig omsättning 48 63 15 82 - 34 - - 1 25
Rörelseresultat (EBIT) 218 56 -113 -65 9 89 8 -36 106 114
Resultat efter finansnetto 218 53 -126 -36 9 81 -11 -68 83 99
Årets resultat 164 53 -126 -36 5 59 -11 -25 29 99
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 164 128 178 183 201 319 367 447 290
Omsättningstillgångar 1 139 730 393 315 372 434 380 558 613 533
Tillgångar 1 239 893 521 494 555 635 700 925 1 060 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 295 131 78 77 114 119 60 71 96 67
Obeskattade reserver 32 0 0 0 0 0 0 0 43 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 285 280 0 0 0 0 69 141 239 155
Kortfristiga skulder 627 482 443 416 442 516 570 713 682 601
Skulder och eget kapital 1 239 893 521 494 555 635 700 925 1 060 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 322 286 278 268 276 276 281 276 235 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 732 629 544 618 585 593 654 766 721 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 337 262 290 364 321 347 389 393 359 340
Utdelning till aktieägare 126 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Omsättning 4 759 4 352 3 791 4 241 4 382 4 736 5 082 5 297 5 752 5 644
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 570 1 430 1 259 1 040 1 096 1 176 1 271 1 324 1 150 1 124
Personalkostnader per anställd (tkr) 475 393 371 321 305 305 339 393 284 264
Rörelseresultat, EBITDA 303 97 -112 -64 10 91 82 61 205 186
Nettoomsättningförändring 9,84% 13,59% -9,21% -5,09% -6,81% -7,48% -4,06% -7,89% 2,35% -%
Du Pont-modellen 17,59% 6,27% -21,50% -6,68% 1,62% 14,02% 1,57% -3,46% 10,19% 13,97%
Vinstmarginal 4,63% 1,31% -2,97% -0,79% 0,21% 1,89% 0,22% -0,60% 1,88% 2,05%
Bruttovinstmarginal 55,72% 51,53% 52,60% 49,41% 49,77% 48,89% 46,22% 47,31% 47,09% 47,04%
Rörelsekapital/omsättning 10,87% 5,78% -1,32% -2,43% -1,60% -1,74% -3,74% -2,93% -1,20% -1,21%
Soliditet 25,82% 14,67% 14,97% 15,59% 20,54% 18,74% 8,57% 7,68% 11,98% 8,14%
Kassalikviditet 167,46% 131,74% 65,69% 51,44% 56,11% 62,79% 42,46% 60,59% 72,14% 64,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...