Visa allt om Allards Cityblommor i Södertälje AB
Visa allt om Allards Cityblommor i Södertälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 657 4 711 4 289 3 776 4 159 4 382 4 702 5 082 5 297 5 751
Övrig omsättning 118 48 63 15 82 - 34 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 351 218 56 -113 -65 9 89 8 -36 106
Resultat efter finansnetto 350 218 53 -126 -36 9 81 -11 -68 83
Årets resultat 204 164 53 -126 -36 5 59 -11 -25 29
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 100 164 128 178 183 201 319 367 447
Omsättningstillgångar 1 539 1 139 730 393 315 372 434 380 558 613
Tillgångar 1 660 1 239 893 521 494 555 635 700 925 1 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 373 295 131 78 77 114 119 60 71 96
Obeskattade reserver 120 32 0 0 0 0 0 0 0 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 412 285 280 0 0 0 0 69 141 239
Kortfristiga skulder 755 627 482 443 416 442 516 570 713 682
Skulder och eget kapital 1 660 1 239 893 521 494 555 635 700 925 1 060
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 322 286 278 268 276 276 281 276 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 055 732 629 544 618 585 593 654 766 721
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 412 337 262 290 364 321 347 389 393 359
Utdelning till aktieägare 250 126 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 4 775 4 759 4 352 3 791 4 241 4 382 4 736 5 082 5 297 5 752
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 552 1 570 1 430 1 259 1 040 1 096 1 176 1 271 1 324 1 150
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 475 393 371 321 305 305 339 393 284
Rörelseresultat, EBITDA 371 303 97 -112 -64 10 91 82 61 205
Nettoomsättningförändring -1,15% 9,84% 13,59% -9,21% -5,09% -6,81% -7,48% -4,06% -7,89% -%
Du Pont-modellen 21,14% 17,59% 6,27% -21,50% -6,68% 1,62% 14,02% 1,57% -3,46% 10,19%
Vinstmarginal 7,54% 4,63% 1,31% -2,97% -0,79% 0,21% 1,89% 0,22% -0,60% 1,88%
Bruttovinstmarginal 57,96% 55,72% 51,53% 52,60% 49,41% 49,77% 48,89% 46,22% 47,31% 47,09%
Rörelsekapital/omsättning 16,83% 10,87% 5,78% -1,32% -2,43% -1,60% -1,74% -3,74% -2,93% -1,20%
Soliditet 28,11% 25,82% 14,67% 14,97% 15,59% 20,54% 18,74% 8,57% 7,68% 11,98%
Kassalikviditet 190,86% 167,46% 131,74% 65,69% 51,44% 56,11% 62,79% 42,46% 60,59% 72,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...