Visa allt om Lycksele Bildemontering AB
Visa allt om Lycksele Bildemontering AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2005-12 * 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 15 734 14 828 14 537 15 447 13 427 14 949 - 16 919 11 180
Övrig omsättning - - - - 25 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 336 -1 017 89 1 145 -727 128 - 858 1 270
Resultat efter finansnetto 240 -1 129 12 1 182 -865 -30 - 655 1 166
Årets resultat 239 -1 076 -38 847 -691 -64 - 451 843
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2005-12 * 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 3 996 4 114 4 327 4 602 5 079 5 533 - 2 293 2 239
Omsättningstillgångar 3 803 3 724 4 540 5 026 3 810 4 837 - 5 727 7 291
Tillgångar 7 799 7 838 8 866 9 629 - 10 369 - 8 020 9 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 148 1 909 2 968 3 006 2 424 3 004 - 1 794 1 343
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 103 103 29 252 - 240 211
Långfristiga skulder 2 480 2 710 3 090 3 470 3 855 4 396 - 1 700 2 247
Kortfristiga skulder 3 171 3 219 2 706 3 050 2 691 2 717 - 4 286 5 729
Skulder och eget kapital 7 799 7 838 8 866 9 629 - 10 369 - 8 020 9 530
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 659 721 660 - 590 708
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 205
Löner till övriga anställda 4 697 5 523 5 509 4 374 4 534 4 420 - 4 902 3 203
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 664 1 881 1 798 1 545 1 613 1 709 - 1 949 1 486
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Omsättning 15 734 14 828 14 537 15 447 13 452 14 949 - 16 919 11 180
Nyckeltal
Antal anställda 15 18 20 21 20 19 - 25 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 049 824 727 736 671 787 - 677 588
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 412 371 320 348 366 - 285 274
Rörelseresultat, EBITDA 628 -676 458 1 555 -285 623 - 1 425 1 408
Nettoomsättningförändring 6,11% 2,00% -5,89% 15,04% -10,18% -% -% 51,33% -%
Du Pont-modellen 4,39% -12,82% 1,60% 13,21% -% 1,75% -% 11,25% 13,42%
Vinstmarginal 2,17% -6,78% 0,98% 8,23% -5,38% 1,21% -% 5,33% 11,44%
Bruttovinstmarginal 57,63% 61,42% 71,23% 68,43% 67,95% 70,64% -% 71,35% 79,33%
Rörelsekapital/omsättning 4,02% 3,41% 12,62% 12,79% 8,33% 14,18% -% 8,52% 13,97%
Soliditet 27,54% 24,36% 33,48% 31,22% -% 28,97% -% 22,37% 14,09%
Kassalikviditet 58,25% 60,33% 89,95% 114,10% 79,41% 102,32% -% 91,83% 96,70%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 182 17 247 15 736 15 124 14 537 15 447 13 427 14 949 15 418 16 476
Övrig omsättning - - - - - - 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -235 342 192 -1 114 -5 1 082 -782 37 92 1 299
Resultat efter finansnetto -252 316 160 -1 131 23 1 180 -812 25 104 1 228
Årets resultat -223 294 310 -741 5 674 6 3 83 684
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 625 2 680 2 526 2 370 2 258 2 200 2 343 2 469 526 783
Omsättningstillgångar 3 810 3 419 3 743 4 174 4 466 4 654 3 720 4 657 5 625 6 045
Tillgångar 6 435 6 100 6 269 6 543 6 724 6 854 6 063 7 126 6 151 6 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 537 2 760 2 466 2 155 2 897 2 892 2 373 2 367 2 364 2 281
Obeskattade reserver 0 29 0 0 390 390 110 957 956 1 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 300 687 250 450 655 1 001 263 664
Kortfristiga skulder 3 898 3 310 3 503 3 701 3 187 3 122 2 925 2 801 2 569 2 883
Skulder och eget kapital 6 435 6 100 6 269 6 543 6 724 6 854 6 063 7 126 6 151 6 828
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 659 721 660 668 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 480 5 030 4 697 5 523 5 509 4 374 4 534 4 420 4 630 4 664
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 948 1 633 1 664 1 881 1 798 1 545 1 613 1 709 1 878 1 855
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 182 17 247 15 736 15 124 14 537 15 447 13 452 14 949 15 418 16 476
Nyckeltal
Antal anställda 18 17 15 18 20 21 20 19 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 010 1 015 1 049 840 727 736 671 787 734 785
Personalkostnader per anställd (tkr) 418 393 430 412 371 320 348 366 345 339
Rörelseresultat, EBITDA -197 380 211 -1 097 30 1 159 -668 222 439 1 628
Nettoomsättningförändring 5,42% 9,60% 4,05% 4,04% -5,89% 15,04% -10,18% -3,04% -6,42% -%
Du Pont-modellen -3,61% 5,67% 3,16% -16,84% 0,71% 17,64% -12,83% 1,19% 2,37% 19,11%
Vinstmarginal -1,28% 2,01% 1,26% -7,29% 0,33% 7,83% -5,79% 0,57% 0,95% 7,92%
Bruttovinstmarginal 54,36% 55,92% 57,62% 60,22% 71,23% 68,43% 67,95% 70,64% 73,27% 74,08%
Rörelsekapital/omsättning -0,48% 0,63% 1,53% 3,13% 8,80% 9,92% 5,92% 12,42% 19,82% 19,19%
Soliditet 39,43% 45,62% 39,34% 32,94% 47,36% 46,39% 40,48% 42,89% 49,62% 43,95%
Kassalikviditet 50,74% 49,52% 51,01% 64,63% 74,05% 99,55% 69,98% 92,82% 151,07% 153,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...