Visa allt om Brightside AB
Visa allt om Brightside AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 205 275 258 338 1 675 770 360 340 334 306
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 38 11 -28 206 152 53 28 54 20
Resultat efter finansnetto 18 38 20 2 220 141 15 9 54 20
Årets resultat 14 29 16 2 159 101 1 1 39 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 106 109 114 77 96 137
Omsättningstillgångar 438 462 314 567 942 503 93 190 167 79
Tillgångar 438 462 314 567 1 047 611 207 267 263 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 315 286 270 418 259 159 165 164 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
Kortfristiga skulder 108 146 28 297 629 351 48 109 99 91
Skulder och eget kapital 438 462 314 567 1 047 611 207 267 263 216
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 67 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 30 0 813 291 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 9 57 355 97 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Omsättning 205 275 258 338 1 675 770 360 340 334 306
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 675 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 1 216 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 18 38 11 -22 209 157 99 74 101 79
Nettoomsättningförändring -25,45% 6,59% -23,67% -79,82% 117,53% 113,89% 5,88% 1,80% 9,15% -%
Du Pont-modellen 4,11% 8,23% 6,37% 0,53% 21,11% 24,88% 25,60% 11,99% 20,53% 9,26%
Vinstmarginal 8,78% 13,82% 7,75% 0,89% 13,19% 19,74% 14,72% 9,41% 16,17% 6,54%
Bruttovinstmarginal 48,29% 46,18% 51,16% 44,38% 93,31% 81,56% 50,00% 51,76% 62,87% 60,13%
Rörelsekapital/omsättning 160,98% 114,91% 110,85% 79,88% 18,69% 19,74% 12,50% 23,82% 20,36% -3,92%
Soliditet 75,11% 68,18% 91,08% 47,62% 39,92% 42,39% 76,81% 61,80% 62,36% 57,41%
Kassalikviditet 405,56% 316,44% 1 121,43% 190,91% 149,76% 143,30% 193,75% 174,31% 168,69% 86,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...