Visa allt om Vallåsens Värdshus AB
Visa allt om Vallåsens Värdshus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 818 3 382 3 167 4 409 5 590 4 992 4 458 3 452 3 220 3 813
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 315 376 294 47 80 359 619 430 273 607
Resultat efter finansnetto 231 241 122 -106 -89 211 447 243 10 361
Årets resultat 162 141 282 -58 24 149 320 138 4 178
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 766 4 952 5 175 5 410 5 632 5 577 5 686 5 911 6 160 6 256
Omsättningstillgångar 1 278 1 111 1 558 1 578 1 432 2 042 1 634 1 064 1 200 1 528
Tillgångar 6 044 6 062 6 733 6 989 7 064 7 620 7 321 6 975 7 361 7 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 602 2 440 1 302 1 020 1 078 1 053 914 595 457 452
Obeskattade reserver 400 399 366 348 375 511 511 399 341 341
Avsättningar (tkr) 0 0 997 1 213 1 235 1 257 1 278 1 384 1 407 1 430
Långfristiga skulder 2 419 2 551 3 216 3 618 3 457 3 886 3 877 3 911 4 375 4 518
Kortfristiga skulder 623 672 852 790 920 912 741 687 781 1 043
Skulder och eget kapital 6 044 6 062 6 733 6 989 7 064 7 620 7 321 6 975 7 361 7 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 300 312 200 200 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 200 300
Löner till övriga anställda 1 155 - 968 1 631 1 926 1 204 827 728 699 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 292 - 297 451 553 449 311 280 293 372
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 3 818 3 382 3 167 4 409 5 590 4 992 4 458 3 452 3 220 3 813
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 6 7 6 5 - 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 955 846 792 735 799 832 892 - 805 953
Personalkostnader per anställd (tkr) 347 275 301 326 347 331 295 - 302 373
Rörelseresultat, EBITDA 500 599 530 296 382 621 872 680 587 794
Nettoomsättningförändring 12,89% 6,79% -28,17% -21,13% 11,98% 11,98% 29,14% 7,20% -15,55% -%
Du Pont-modellen 5,23% 6,25% 4,46% 1,00% 1,23% 4,78% 8,46% 6,28% 3,98% 7,82%
Vinstmarginal 8,28% 11,21% 9,47% 1,59% 1,56% 7,29% 13,89% 12,69% 9,10% 15,97%
Bruttovinstmarginal 86,20% 86,61% 87,24% 82,44% 78,93% 80,29% 84,12% 85,54% 85,62% 85,29%
Rörelsekapital/omsättning 17,16% 12,98% 22,29% 17,87% 9,16% 22,64% 20,03% 10,92% 13,01% 12,72%
Soliditet 48,21% 45,38% 23,58% 18,26% 19,17% 18,76% 17,63% 12,65% 9,54% 8,96%
Kassalikviditet 182,66% 146,13% 167,14% 182,15% 133,91% 208,33% 204,72% 131,30% 132,91% 130,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...