Visa allt om Vallåsens Värdshus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 382 3 167 4 409 5 590 4 992 4 458 3 452 3 220 3 813 3 963
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 376 294 47 80 359 619 430 273 607 738
Resultat efter finansnetto 241 122 -106 -89 211 447 243 10 361 515
Årets resultat 141 282 -58 24 149 320 138 4 178 240
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 952 5 175 5 410 5 632 5 577 5 686 5 911 6 160 6 256 4 517
Omsättningstillgångar 1 111 1 558 1 578 1 432 2 042 1 634 1 064 1 200 1 528 2 044
Tillgångar 6 062 6 733 6 989 7 064 7 620 7 321 6 975 7 361 7 784 6 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 440 1 302 1 020 1 078 1 053 914 595 457 452 422
Obeskattade reserver 399 366 348 375 511 511 399 341 341 229
Avsättningar (tkr) 0 997 1 213 1 235 1 257 1 278 1 384 1 407 1 430 0
Långfristiga skulder 2 551 3 216 3 618 3 457 3 886 3 877 3 911 4 375 4 518 5 130
Kortfristiga skulder 672 852 790 920 912 741 687 781 1 043 780
Skulder och eget kapital 6 062 6 733 6 989 7 064 7 620 7 321 6 975 7 361 7 784 6 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 300 312 200 200 300 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 200 300 -
Löner till övriga anställda - 968 1 631 1 926 1 204 827 728 699 886 781
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 297 451 553 449 311 280 293 372 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Omsättning 3 382 3 167 4 409 5 590 4 992 4 458 3 452 3 220 3 813 3 963
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 6 7 6 5 - 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 846 792 735 799 832 892 - 805 953 991
Personalkostnader per anställd (tkr) 275 301 326 347 331 295 - 302 373 307
Rörelseresultat, EBITDA 599 530 296 382 621 872 680 587 794 851
Nettoomsättningförändring 6,79% -28,17% -21,13% 11,98% 11,98% 29,14% 7,20% -15,55% -3,79% -%
Du Pont-modellen 6,25% 4,46% 1,00% 1,23% 4,78% 8,46% 6,28% 3,98% 7,82% 11,25%
Vinstmarginal 11,21% 9,47% 1,59% 1,56% 7,29% 13,89% 12,69% 9,10% 15,97% 18,62%
Bruttovinstmarginal 86,61% 87,24% 82,44% 78,93% 80,29% 84,12% 85,54% 85,62% 85,29% 84,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,98% 22,29% 17,87% 9,16% 22,64% 20,03% 10,92% 13,01% 12,72% 31,90%
Soliditet 45,38% 23,58% 18,26% 19,17% 18,76% 17,63% 12,65% 9,54% 8,96% 8,94%
Kassalikviditet 146,13% 167,14% 182,15% 133,91% 208,33% 204,72% 131,30% 132,91% 130,11% 238,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...