Visa allt om Eskilstuna Maskin o Industriflyttningar AB
Visa allt om Eskilstuna Maskin o Industriflyttningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 34 328 30 272 19 471 11 894 17 186 11 520 8 224 11 709 14 791 14 945
Övrig omsättning - 50 - 9 2 3 7 - - 55
Rörelseresultat (EBIT) 4 990 7 558 3 100 398 1 542 1 707 443 923 1 735 1 282
Resultat efter finansnetto 4 992 7 568 3 103 437 1 602 1 732 444 946 1 755 1 289
Årets resultat 2 974 4 391 1 732 580 1 176 927 645 692 947 1 020
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 115 955 763 174 309 389 548 459 614 670
Omsättningstillgångar 18 307 17 552 11 629 5 606 6 052 6 066 4 138 3 838 5 208 5 560
Tillgångar 19 422 18 507 12 392 5 780 6 362 6 455 4 686 4 297 5 821 6 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 221 7 847 4 356 3 524 3 844 3 567 3 240 2 595 2 504 2 157
Obeskattade reserver 4 270 3 105 1 173 293 648 648 178 619 652 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 930 7 554 6 862 1 963 1 870 2 239 1 267 1 083 2 666 3 853
Skulder och eget kapital 19 422 18 507 12 392 5 780 6 362 6 455 4 686 4 297 5 821 6 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 1 448 1 082 1 268 1 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 150
Löner till övriga anställda 4 511 4 718 4 787 4 004 3 660 3 567 1 908 2 084 2 302 1 903
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 743 1 781 1 572 1 358 1 305 1 118 1 099 1 146 1 244 1 398
Utdelning till aktieägare 3 000 3 600 900 900 900 900 600 0 600 0
Omsättning 34 328 30 322 19 471 11 903 17 188 11 523 8 231 11 709 14 791 15 000
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 12 10 10 9 8 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 121 2 523 1 623 1 189 1 719 1 280 1 028 1 171 1 479 1 495
Personalkostnader per anställd (tkr) 575 544 532 544 525 526 566 445 486 469
Rörelseresultat, EBITDA 5 130 7 695 3 160 533 1 703 1 866 604 1 078 1 925 1 444
Nettoomsättningförändring 13,40% 55,47% 63,70% -30,79% 49,18% 40,08% -29,76% -20,84% -1,03% -%
Du Pont-modellen 25,71% 40,90% 25,05% 7,60% 25,17% 26,83% 9,54% 22,13% 30,17% 20,72%
Vinstmarginal 14,55% 25,01% 15,94% 3,69% 9,32% 15,03% 5,44% 8,12% 11,87% 8,64%
Bruttovinstmarginal 38,90% 53,83% 58,55% 63,12% 49,99% 69,16% 79,77% 57,78% 58,14% 49,98%
Rörelsekapital/omsättning 30,23% 33,03% 24,48% 30,63% 24,33% 33,22% 34,91% 23,53% 17,19% 11,42%
Soliditet 54,33% 55,49% 42,54% 64,70% 67,93% 62,66% 71,94% 70,76% 51,08% 37,17%
Kassalikviditet 229,77% 231,12% 168,78% 283,24% 320,96% 268,33% 321,63% 349,49% 193,32% 141,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...