Visa allt om Rönninge AutoCenter Aktiebolag
Visa allt om Rönninge AutoCenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 387 4 100 4 170 4 424 4 341 4 176 3 857 3 193 3 178 3 120
Övrig omsättning 131 117 111 124 169 140 112 384 - -
Rörelseresultat (EBIT) 655 773 953 663 509 526 416 121 230 21
Resultat efter finansnetto 630 774 958 643 377 405 275 12 147 -81
Årets resultat 12 419 525 310 128 226 100 -16 25 -22
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 590 672 767 781 826 877 904 681 548 321
Omsättningstillgångar 2 846 2 288 1 873 1 622 3 029 2 482 2 086 2 029 1 775 1 853
Tillgångar 3 436 2 960 2 640 2 403 3 855 3 359 2 990 2 710 2 322 2 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 528 1 516 1 097 872 562 434 208 108 123 98
Obeskattade reserver 153 540 551 375 234 177 243 158 130 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 756 905 993 1 156 3 060 2 748 2 539 2 444 2 069 2 032
Skulder och eget kapital 3 436 2 960 2 640 2 403 3 855 3 359 2 990 2 710 2 322 2 173
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 506 533 298 499 357 521
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 300 300 199 127 255 180 -
Löner till övriga anställda 1 151 1 034 855 1 138 648 538 628 630 474 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 16 - - - - -
Sociala kostnader 403 316 235 320 329 288 256 391 350 377
Utdelning till aktieägare 300 1 000 0 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 518 4 217 4 281 4 548 4 510 4 316 3 969 3 577 3 178 3 120
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 462 1 367 1 390 1 475 1 447 1 392 1 286 798 1 059 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 456 367 489 496 455 397 381 378 392
Rörelseresultat, EBITDA 738 868 1 058 762 598 638 489 201 304 134
Nettoomsättningförändring 7,00% -1,68% -5,74% 1,91% 3,95% 8,27% 20,80% 0,47% 1,86% -%
Du Pont-modellen 19,06% 26,15% 36,29% 27,92% 14,03% 16,40% 13,91% 5,35% 11,97% 2,53%
Vinstmarginal 14,93% 18,88% 22,97% 15,17% 12,46% 13,19% 10,79% 4,54% 8,75% 1,76%
Bruttovinstmarginal 62,89% 63,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57,51% 53,74% 57,08% 53,14%
Rörelsekapital/omsättning 2,05% 33,73% 21,10% 10,53% -0,71% -6,37% -11,74% -13,00% -9,25% -5,74%
Soliditet 18,84% 65,45% 57,83% 47,79% 19,05% 16,80% 12,95% 8,18% 9,33% 5,93%
Kassalikviditet 100,25% 240,66% 180,77% 131,75% 97,12% 88,57% 79,83% 80,69% 82,79% 88,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...