Visa allt om Kalmar Energi Värme AB
Visa allt om Kalmar Energi Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 381 475 393 373 433 282 362 279 355 311 370 083 329 015 289 742 278 182 275 205
Övrig omsättning 11 975 3 819 5 297 1 143 2 261 6 635 16 767 6 411 3 599 1 972
Rörelseresultat (EBIT) 34 334 37 013 64 979 51 983 54 270 56 135 40 177 36 419 43 333 37 932
Resultat efter finansnetto 33 967 37 306 65 187 51 861 53 622 55 448 26 539 15 614 37 756 34 239
Årets resultat 7 979 895 35 746 70 807 32 884 27 519 14 682 -7 079 4 437 -9 249
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 856 271 368 279 157 273 979 269 323 246 870 215 226 284 601 258 963 252 802
Omsättningstillgångar 181 536 182 183 190 279 148 895 148 113 113 890 238 006 99 529 101 918 86 008
Tillgångar 457 392 453 551 469 436 422 874 417 436 360 760 453 232 384 130 360 881 338 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 185 925 187 945 197 050 167 900 97 093 74 430 46 911 35 362 34 520 30 084
Obeskattade reserver 225 019 216 405 211 465 181 123 182 770 173 835 155 829 148 966 123 331 89 590
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 497 3 368 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 463 1 383 693 1 301 975 1 092 5 111 122 986 133 049 150 365
Kortfristiga skulder 43 985 47 817 60 227 72 550 135 101 108 035 245 381 76 816 69 980 68 772
Skulder och eget kapital 457 392 453 551 469 436 422 874 417 436 360 760 453 232 384 130 360 881 338 811
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 18 534 18 495 18 296 19 18 15 966 20 564 18 427 17 198 15 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 9 354 7 550 8 348 8 8 6 873 8 678 1 138 7 136 6 530
Utdelning till aktieägare 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0
Omsättning 393 450 397 192 438 579 363 422 357 572 376 718 345 782 296 153 281 781 277 177
Nyckeltal
Antal anställda 42 40 37 42 43 35 46 45 46 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 083 9 834 11 710 8 626 8 263 10 574 7 153 6 439 6 047 6 255
Personalkostnader per anställd (tkr) 685 671 747 655 624 676 654 596 541 512
Rörelseresultat, EBITDA 55 842 63 474 89 510 71 550 73 843 72 511 62 572 57 759 62 148 52 719
Nettoomsättningförändring -3,02% -9,21% 19,60% 1,96% -3,99% 12,48% 13,55% 4,16% 1,08% -%
Du Pont-modellen 7,53% 8,23% 13,92% 12,38% 13,03% 15,58% 8,88% 9,76% 12,17% 11,35%
Vinstmarginal 9,03% 9,49% 15,08% 14,46% 15,31% 15,19% 12,24% 12,95% 15,79% 13,97%
Bruttovinstmarginal 58,69% 58,87% 57,50% 61,77% 62,06% 58,14% 36,63% 40,74% 41,78% 39,32%
Rörelsekapital/omsättning 36,06% 34,16% 30,02% 21,07% 3,66% 1,58% -2,24% 7,84% 11,48% 6,26%
Soliditet 79,02% 78,66% 77,11% 71,27% 55,53% 56,14% 35,69% 37,13% 34,17% 27,92%
Kassalikviditet 313,66% 293,23% 251,51% 167,34% 87,13% 84,87% 84,38% 104,88% 121,22% 100,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...