Visa allt om Cityprint i Norr AB
Visa allt om Cityprint i Norr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 409 3 501 3 270 3 243 2 786 2 800 3 048 2 621 1 896 2 067
Övrig omsättning - - - - 1 - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 653 711 397 615 316 425 322 117 41 24
Resultat efter finansnetto 650 702 356 573 247 366 227 103 -290 11
Årets resultat 503 481 201 377 185 162 1 53 -221 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 472 343 338 778 1 318 1 699 2 100 70 102 547
Omsättningstillgångar 1 778 1 696 2 040 1 872 1 351 1 134 812 541 577 431
Tillgångar 2 250 2 039 2 378 2 650 2 669 2 833 2 912 611 679 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 138 1 135 854 653 456 272 109 108 56 276
Obeskattade reserver 629 629 551 458 390 393 249 27 0 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 216 613 1 010 1 430 1 736 74 226 174
Kortfristiga skulder 483 274 756 926 813 737 818 402 398 425
Skulder och eget kapital 2 250 2 039 2 378 2 650 2 669 2 833 2 912 611 679 978
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 383 355 368 335 300 245 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 464 460 407 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 265 192 245 183 173 168 147 170 129 125
Utdelning till aktieägare 800 500 200 0 180 0 0 0 0 0
Omsättning 3 409 3 501 3 270 3 243 2 787 2 800 3 051 2 621 1 896 2 067
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 409 3 501 3 270 3 243 2 786 2 800 3 048 2 621 1 896 2 067
Personalkostnader per anställd (tkr) 736 657 670 621 582 573 517 477 414 423
Rörelseresultat, EBITDA 834 992 963 1 167 867 949 692 206 192 172
Nettoomsättningförändring -2,63% 7,06% 0,83% 16,40% -0,50% -8,14% 16,29% 38,24% -8,27% -%
Du Pont-modellen 29,02% 34,87% 16,69% 24,00% 12,25% 15,00% 11,09% 19,48% 6,04% 2,45%
Vinstmarginal 19,16% 20,31% 12,14% 19,61% 11,74% 15,18% 10,60% 4,54% 2,16% 1,16%
Bruttovinstmarginal 77,91% 75,32% 73,46% 80,57% 78,61% 76,43% 71,06% 70,97% 75,42% 72,91%
Rörelsekapital/omsättning 37,99% 40,62% 39,27% 29,17% 19,31% 14,18% -0,20% 5,30% 9,44% 0,29%
Soliditet 72,38% 79,73% 53,99% 37,38% 27,85% 19,82% 10,05% 20,86% 8,25% 35,80%
Kassalikviditet 368,12% 618,98% 269,84% 202,16% 166,17% 153,87% 99,27% 132,34% 137,69% 95,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...