Visa allt om U. Silverbratt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 387 9 704 9 216 9 254 9 737 10 319 10 577 41 040 43 083 39 927
Övrig omsättning 297 285 343 283 303 299 754 436 60 49
Rörelseresultat (EBIT) 609 351 -279 -98 41 132 443 402 122 217
Resultat efter finansnetto 608 350 -278 -98 47 118 432 395 120 206
Årets resultat 360 208 -34 -6 21 116 293 203 82 154
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 89 49 90 167 177 217 271 188 327
Omsättningstillgångar 1 974 1 444 1 188 1 506 1 680 1 686 2 017 1 718 1 618 1 898
Tillgångar 2 044 1 533 1 237 1 596 1 847 1 862 2 234 1 989 1 807 2 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 747 587 379 413 570 649 733 440 536 604
Obeskattade reserver 236 91 0 243 336 319 363 331 222 222
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 100 150 4 4 39
Kortfristiga skulder 1 062 855 858 940 892 794 988 1 215 1 044 1 360
Skulder och eget kapital 2 044 1 533 1 237 1 596 1 847 1 862 2 234 1 989 1 807 2 225
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 304 396 276 376 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 511 1 383 1 616 1 639 1 630 1 241 1 354 1 365 1 224 1 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 530 582 537 588 563 587 621 600 613
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 150 100 200 0 300 150
Omsättning 10 684 9 989 9 559 9 537 10 040 10 618 11 331 41 476 43 143 39 976
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 7 7 7 7 7 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 731 1 617 1 317 1 322 1 391 1 474 1 511 5 863 6 155 7 985
Personalkostnader per anställd (tkr) 360 327 320 312 319 303 334 324 317 441
Rörelseresultat, EBITDA 627 365 -238 -56 86 209 518 491 261 356
Nettoomsättningförändring 7,04% 5,30% -0,41% -4,96% -5,64% -2,44% -74,23% -4,74% 7,90% -%
Du Pont-modellen 29,79% 22,90% -22,23% -5,76% 3,19% 7,09% 19,83% 20,26% 6,92% 9,93%
Vinstmarginal 5,86% 3,62% -2,98% -0,99% 0,61% 1,28% 4,19% 0,98% 0,29% 0,55%
Bruttovinstmarginal 40,71% 39,14% 37,51% 39,43% 39,40% 38,71% 38,56% 10,82% 10,33% 11,40%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 6,07% 3,58% 6,12% 8,09% 8,64% 9,73% 1,23% 1,33% 1,35%
Soliditet 45,55% 42,92% 30,64% 37,10% 44,27% 47,48% 44,79% 34,10% 38,51% 34,33%
Kassalikviditet 148,78% 130,76% 97,44% 113,09% 142,83% 165,24% 156,38% 108,81% 91,00% 91,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...