Visa allt om LM Nyströms Skog AB
Visa allt om LM Nyströms Skog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 841 4 095 3 905 3 815 4 462 3 986 3 493 3 817 4 260 3 271
Övrig omsättning 74 639 109 111 137 124 561 109 119 105
Rörelseresultat (EBIT) -602 566 161 -364 282 106 181 -29 515 55
Resultat efter finansnetto -657 485 98 -440 172 10 127 -132 389 -84
Årets resultat 99 258 73 0 5 4 90 10 26 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 870 3 770 1 798 2 427 3 392 4 070 4 910 2 432 3 157 3 722
Omsättningstillgångar 880 1 211 1 209 968 1 028 862 1 577 864 607 416
Tillgångar 3 750 4 981 3 007 3 395 4 420 4 932 6 486 3 297 3 764 4 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 697 598 340 267 267 262 298 221 212 186
Obeskattade reserver 84 864 714 714 1 160 1 000 1 000 1 000 1 150 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 488 2 155 847 1 289 1 731 2 312 4 019 879 1 340 1 802
Kortfristiga skulder 1 482 1 364 1 106 1 125 1 262 1 358 1 170 1 197 1 062 1 350
Skulder och eget kapital 3 750 4 981 3 007 3 395 4 420 4 932 6 486 3 297 3 764 4 138
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 599 614 606 624 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 238 1 240 1 233 1 220 1 250 585 592 586 562 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 672 672 560 636 600 586 554 576 477 407
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 14 0 0
Omsättning 3 915 4 734 4 014 3 926 4 599 4 110 4 054 3 926 4 379 3 376
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 960 1 024 976 954 1 116 997 873 954 1 065 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 487 485 451 472 482 462 455 468 443 385
Rörelseresultat, EBITDA 351 1 325 789 601 1 222 1 033 1 105 696 1 312 802
Nettoomsättningförändring -6,20% 4,87% 2,36% -14,50% 11,94% 14,11% -8,49% -10,40% 30,24% -%
Du Pont-modellen -15,17% 11,40% 5,45% -10,40% 6,54% 2,19% 2,82% -0,79% 13,71% 1,33%
Vinstmarginal -14,81% 13,87% 4,20% -9,25% 6,48% 2,71% 5,24% -0,68% 12,11% 1,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,67% -3,74% 2,64% -4,12% -5,24% -12,44% 11,65% -8,72% -10,68% -28,55%
Soliditet 20,33% 25,54% 29,83% 23,36% 25,38% 20,26% 15,96% 28,54% 27,63% 18,41%
Kassalikviditet 59,38% 88,78% 109,31% 86,04% 81,46% 63,48% 134,79% 72,18% 57,16% 30,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...