Visa allt om Björn Jonsson i Bollnäs AB
Visa allt om Björn Jonsson i Bollnäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 309 1 119 919 719 182 42 267 184 1 469 3 740
Övrig omsättning 271 34 31 651 734 657 600 781 647 592
Rörelseresultat (EBIT) -645 -58 75 521 353 171 411 376 240 142
Resultat efter finansnetto -664 -88 51 451 204 76 258 179 25 -75
Årets resultat -521 3 1 75 121 67 150 158 25 -80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 492 588 685 444 3 361 3 416 3 482 3 443 3 424 4 210
Omsättningstillgångar 892 1 606 1 413 1 272 146 146 183 255 312 389
Tillgångar 1 384 2 194 2 098 1 716 3 506 3 563 3 664 3 699 3 736 4 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 276 797 794 793 718 597 530 380 221 47
Obeskattade reserver 295 438 531 481 132 80 83 17 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 176 444 482 269 2 165 2 408 2 651 2 914 3 400 3 238
Kortfristiga skulder 637 515 291 173 492 478 400 388 115 1 315
Skulder och eget kapital 1 384 2 194 2 098 1 716 3 506 3 563 3 664 3 699 3 736 4 599
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 953 606 377 270 75 0 0 0 872 2 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 346 157 158 78 24 0 0 0 344 798
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 580 1 153 950 1 370 916 699 867 965 2 116 4 332
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 1 1 - 0 1 4 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 436 560 460 719 182 - - 184 367 468
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 299 263 349 99 - - 30 330 422
Rörelseresultat, EBITDA -549 38 138 565 409 236 473 423 368 330
Nettoomsättningförändring 16,98% 21,76% 27,82% 295,05% 333,33% -84,27% 45,11% -87,47% -60,72% -%
Du Pont-modellen -46,60% -2,64% 3,57% 30,36% 10,07% 4,80% 11,22% 10,19% 6,75% 3,09%
Vinstmarginal -49,27% -5,18% 8,16% 72,46% 193,96% 407,14% 153,93% 204,89% 17,15% 3,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,92%
Rörelsekapital/omsättning 19,48% 97,50% 122,09% 152,85% -190,11% -790,48% -81,27% -72,28% 13,41% -24,76%
Soliditet 36,57% 51,90% 57,59% 66,87% 23,25% 18,41% 16,13% 10,60% 5,92% 1,02%
Kassalikviditet 140,03% 311,84% 485,57% 735,26% 29,67% 30,54% 45,75% 65,72% 271,30% 29,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...