Visa allt om Xilium AB
Visa allt om Xilium AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 013 1 611 522 124 154 124 126 120 120 120
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 540 1 275 385 57 114 70 91 73 75 88
Resultat efter finansnetto 13 699 6 416 46 619 71 5 078 34 56 45 40 52
Årets resultat 12 009 3 531 46 382 52 5 058 25 40 32 29 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 945 17 632 14 596 1 997 6 997 1 087 1 087 1 087 1 093 1 098
Omsättningstillgångar 57 708 37 620 35 805 2 377 447 384 335 376 297 229
Tillgångar 67 653 55 253 50 401 4 374 7 444 1 471 1 423 1 463 1 390 1 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 362 52 353 49 822 4 340 5 288 230 205 165 133 104
Obeskattade reserver 2 738 1 738 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 234 234 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Kortfristiga skulder 1 319 928 345 34 2 157 41 18 98 57 24
Skulder och eget kapital 67 653 55 253 50 401 4 374 7 444 1 471 1 423 1 463 1 390 1 327
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 1 000 900 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 2 013 1 611 522 124 154 124 126 120 120 120
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 802 1 472 429 57 114 70 91 79 81 94
Nettoomsättningförändring 24,95% 208,62% 320,97% -19,48% 24,19% -1,59% 5,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 21,91% 11,61% 92,50% 1,99% 68,70% 4,76% 6,39% 5,54% 5,54% 6,63%
Vinstmarginal 736,51% 398,26% 8 930,84% 70,16% 3 320,78% 56,45% 72,22% 67,50% 64,17% 73,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 801,24% 2 277,59% 6 793,10% 1 889,52% -1 110,39% 276,61% 251,59% 231,67% 200,00% 170,83%
Soliditet 96,81% 97,20% 98,85% 99,22% 71,04% 15,64% 14,41% 11,28% 9,57% 7,84%
Kassalikviditet 4 375,13% 4 053,88% 10 378,26% 6 991,18% 20,72% 936,59% 1 861,11% 383,67% 521,05% 954,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...