Visa allt om Prospecta Fastighetskapital AB
Visa allt om Prospecta Fastighetskapital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 114 5 614 12 476 11 365 9 379 9 280 9 287 9 124 3 071 2 218
Övrig omsättning 185 53 15 15 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 796 -181 4 481 5 218 4 129 4 337 5 036 4 649 1 510 1 367
Resultat efter finansnetto -570 29 266 2 172 1 609 959 705 1 971 2 071 423 961
Årets resultat 13 35 516 2 686 1 043 665 547 1 438 1 146 251 471
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 112 87 999 96 942 98 712 77 865 67 329 67 445 67 644 68 652 13 030
Omsättningstillgångar 4 191 11 522 3 232 3 017 4 927 4 701 4 789 4 218 3 475 1 848
Tillgångar 104 303 99 521 100 173 101 729 82 792 72 030 72 235 71 862 72 126 14 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 985 42 972 9 956 7 270 6 749 6 606 6 581 5 529 4 902 1 533
Obeskattade reserver 1 258 2 153 2 876 2 352 2 051 1 885 1 824 1 344 744 633
Avsättningar (tkr) 810 505 5 995 7 406 7 560 7 713 7 867 8 424 8 587 0
Långfristiga skulder 56 600 51 750 30 000 77 743 61 510 51 400 51 100 52 400 53 700 11 850
Kortfristiga skulder 2 651 2 142 51 347 6 958 4 922 4 426 4 862 4 165 4 193 861
Skulder och eget kapital 104 303 99 521 100 173 101 729 82 792 72 030 72 235 71 862 72 126 14 877
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 394 0 186 186 104 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 926 900 554 0 334 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 483 465 288 202 182 139 131 75 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 299 5 667 12 491 11 380 9 379 9 280 9 287 9 124 3 071 2 218
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 557 2 807 6 238 11 365 9 379 9 280 9 287 9 124 - 2 218
Personalkostnader per anställd (tkr) 740 717 444 577 482 293 279 222 - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 781 581 6 901 6 886 5 466 5 478 6 185 5 806 1 981 1 758
Nettoomsättningförändring -8,91% -55,00% 9,78% 21,17% 1,07% -0,08% 1,79% 197,10% 38,46% -%
Du Pont-modellen 0,82% 30,78% 4,48% 5,14% 5,10% 6,13% 7,08% 6,85% 2,12% 9,23%
Vinstmarginal 16,78% 545,56% 35,96% 46,03% 45,02% 47,55% 55,10% 53,92% 49,85% 61,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,11% 167,08% -385,66% -34,68% 0,05% 2,96% -0,79% 0,58% -23,38% 44,50%
Soliditet 42,15% 44,87% 12,18% 8,85% 9,98% 11,10% 10,97% 9,04% 7,54% 13,37%
Kassalikviditet 158,09% 537,91% 6,29% 43,36% 100,10% 106,21% 98,50% 101,27% 82,88% 214,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...