Visa allt om Nordsvenska Tak AB
Visa allt om Nordsvenska Tak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 507 11 177 9 369 8 572 11 322 13 149 9 204 11 133 10 512 7 190
Övrig omsättning - 50 195 15 - 175 - 59 38 120
Rörelseresultat (EBIT) 1 346 1 750 753 283 417 813 513 152 2 102 852
Resultat efter finansnetto 1 321 1 776 760 329 475 10 541 185 2 143 843
Årets resultat 1 335 1 253 592 256 14 5 591 555 1 092 540
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 797 1 204 722 824 1 039 868 1 080 798 733 466
Omsättningstillgångar 6 442 4 913 4 470 4 949 3 606 4 818 3 976 4 026 5 075 2 873
Tillgångar 7 238 6 117 5 192 5 773 4 645 5 686 5 055 4 824 5 808 3 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 887 4 551 3 299 3 966 3 710 3 696 3 692 3 100 2 545 1 737
Obeskattade reserver 0 397 229 229 250 253 253 518 1 112 490
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 352 1 169 1 664 1 578 685 1 738 1 111 1 205 2 150 1 111
Skulder och eget kapital 7 238 6 117 5 192 5 773 4 645 5 686 5 055 4 824 5 808 3 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 260 262 240 264 291 220 340 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 100 0
Löner till övriga anställda 2 580 2 279 1 781 1 352 2 376 2 968 1 506 860 343 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 987 826 766 638 1 025 1 315 713 435 267 149
Utdelning till aktieägare 5 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 507 11 227 9 564 8 587 11 322 13 324 9 204 11 192 10 550 7 310
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 7 5 7 7 7 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 279 1 397 1 338 1 714 1 617 1 878 1 315 2 783 3 504 3 595
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 377 374 417 504 631 364 364 288 250
Rörelseresultat, EBITDA 1 621 1 973 995 551 679 1 025 814 376 2 218 968
Nettoomsättningförändring 2,95% 19,30% 9,30% -24,29% -13,89% 42,86% -17,33% 5,91% 46,20% -%
Du Pont-modellen 18,60% 29,05% 14,64% 5,70% 10,23% 16,07% 10,80% 3,94% 36,97% 25,82%
Vinstmarginal 11,70% 15,90% 8,11% 3,84% 4,20% 6,95% 5,93% 1,71% 20,42% 11,99%
Bruttovinstmarginal 61,79% 57,03% 49,60% 43,35% 51,83% 51,94% 48,01% 23,32% 36,89% 49,14%
Rörelsekapital/omsättning 44,23% 33,50% 29,95% 39,33% 25,80% 23,42% 31,13% 25,34% 27,83% 24,51%
Soliditet 81,33% 79,46% 66,98% 71,62% 83,84% 68,28% 76,73% 71,99% 57,60% 62,59%
Kassalikviditet 450,37% 375,62% 248,38% 284,41% 485,84% 252,65% 308,91% 307,05% 211,02% 233,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...