Visa allt om Vikur Sverige AB
Visa allt om Vikur Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 108 9 046 9 068 8 890 6 925 4 194 2 405 2 245 2 270 1 639
Övrig omsättning - - - 153 96 32 - 50 3 1
Rörelseresultat (EBIT) -511 649 362 359 224 -95 125 257 322 49
Resultat efter finansnetto -606 531 228 193 115 -136 83 204 267 7
Årets resultat -251 281 112 72 42 -19 38 105 193 7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 270 252 151 43 56 36 25 13 4
Omsättningstillgångar 4 471 3 972 4 290 4 131 3 610 2 389 1 497 1 196 1 047 852
Tillgångar 4 705 4 242 4 542 4 282 3 653 2 445 1 533 1 220 1 061 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 789 1 041 760 648 576 234 283 255 254 61
Obeskattade reserver 0 356 199 119 40 379 122 96 41 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 0 133 351 197 0 160 0 0 200
Kortfristiga skulder 3 816 2 847 3 450 3 164 2 840 1 832 969 869 766 596
Skulder och eget kapital 4 705 4 242 4 542 4 282 3 653 2 445 1 533 1 220 1 061 857
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 385 341 365 322 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 667 1 206 1 254 1 574 1 226 385 91 26 16 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 606 453 453 605 475 335 158 125 104 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 10 0 0
Omsättning 10 108 9 046 9 068 9 043 7 021 4 226 2 405 2 295 2 273 1 640
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 5 4 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 022 2 262 2 267 1 778 1 731 2 097 2 405 2 245 2 270 1 639
Personalkostnader per anställd (tkr) 471 433 437 457 445 567 602 523 450 309
Rörelseresultat, EBITDA -424 720 418 383 236 -87 132 263 326 53
Nettoomsättningförändring 11,74% -0,24% 2,00% 28,38% 65,12% 74,39% 7,13% -1,10% 38,50% -%
Du Pont-modellen -10,86% 15,42% 8,19% 8,73% 6,32% -3,80% 8,28% 21,07% 30,35% 5,83%
Vinstmarginal -5,06% 7,23% 4,10% 4,21% 3,34% -2,22% 5,28% 11,45% 14,19% 3,05%
Bruttovinstmarginal 43,07% 53,57% 48,86% 53,81% 54,93% 58,18% 64,66% 64,59% 64,05% 60,65%
Rörelsekapital/omsättning 6,48% 12,44% 9,26% 10,88% 11,12% 13,28% 21,95% 14,57% 12,38% 15,62%
Soliditet 16,77% 31,09% 20,15% 17,18% 16,57% 20,99% 24,33% 26,57% 26,72% 7,12%
Kassalikviditet 48,87% 46,22% 38,55% 48,51% 46,80% 37,61% 54,08% 52,59% 64,88% 72,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...