Visa allt om Garantientreprenad i Sverige AB
Visa allt om Garantientreprenad i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 845 14 091 10 985 9 566 8 577 8 465 6 674 6 046 4 894 2 747
Övrig omsättning 214 140 168 - 4 4 1 53 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 1 920 1 611 290 1 145 644 76 -79 339 365 414
Resultat efter finansnetto 1 916 1 608 287 1 142 643 64 -91 323 350 418
Årets resultat 16 13 9 91 349 40 -6 161 1 85
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 46 180 93 27 313 350 464 587 74
Omsättningstillgångar 3 974 4 308 2 526 2 549 2 696 2 263 1 975 1 644 977 792
Tillgångar 4 003 4 354 2 706 2 642 2 723 2 576 2 325 2 108 1 564 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 868 852 839 830 740 390 351 357 196 196
Obeskattade reserver 177 189 303 263 248 88 88 88 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 80 175 270 366 0
Kortfristiga skulder 2 958 3 313 1 564 1 549 1 735 2 018 1 711 1 393 1 003 671
Skulder och eget kapital 4 003 4 354 2 706 2 642 2 723 2 576 2 325 2 108 1 564 867
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 337 296 188 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 400 3 460 2 347 2 091 1 800 1 926 783 741 809 5
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 246 1 101 821 775 749 708 394 370 344 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 059 14 231 11 153 9 566 8 581 8 469 6 675 6 099 4 894 2 752
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 5 5 5 5 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 761 1 566 2 197 1 913 1 715 1 693 2 225 2 015 1 631 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 516 642 599 518 533 477 422 454 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 937 1 638 319 1 158 682 155 35 418 411 417
Nettoomsättningförändring 12,45% 28,27% 14,83% 11,53% 1,32% 26,84% 10,39% 23,54% 78,16% -%
Du Pont-modellen 47,96% 37,02% 10,83% 43,38% 23,69% 2,99% -3,40% 16,22% 23,53% 48,10%
Vinstmarginal 12,12% 11,44% 2,67% 11,98% 7,52% 0,91% -1,18% 5,66% 7,52% 15,18%
Bruttovinstmarginal 59,04% 52,54% 52,41% 59,23% 53,54% 53,69% 42,52% 49,90% 56,70% 25,45%
Rörelsekapital/omsättning 6,41% 7,06% 8,76% 10,45% 11,20% 2,89% 3,96% 4,15% -0,53% 4,40%
Soliditet 25,13% 22,95% 39,74% 38,75% 33,89% 17,66% 17,89% 19,94% 12,53% 22,61%
Kassalikviditet 127,82% 91,67% 134,40% 148,74% 132,45% 91,18% 97,49% 98,99% 97,41% 88,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...