Visa allt om Vertical Wind AB
Visa allt om Vertical Wind AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 342 0 23 4 136 2 550 718 229 1 620 500 0
Övrig omsättning 142 - 4 35 1 252 - 32 1 000 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 411 -3 583 -3 544 -4 887 -2 047 -577 -1 790 -1 999 127 -70
Resultat efter finansnetto -1 526 -3 707 -3 621 -5 393 -8 900 -9 655 -15 930 -2 284 183 -69
Årets resultat -1 526 -3 707 -3 621 -5 393 -8 900 -9 655 -15 811 -3 042 183 -69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 127 6 467 9 171 11 869 14 480 2 508 1 942 2 462 200 0
Omsättningstillgångar 5 113 4 239 194 374 2 102 5 402 15 927 12 190 4 244 220
Tillgångar 10 241 10 706 9 365 12 242 16 582 7 911 17 870 14 653 4 444 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 1 610 5 317 8 939 -55 -9 479 175 7 652 4 392 208
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 360 2 490 2 540 2 540 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 615 6 605 1 507 763 16 637 17 390 17 694 7 001 52 12
Skulder och eget kapital 10 241 10 706 9 365 12 242 16 582 7 911 17 870 14 653 4 444 220
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 148 0 260 290 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 675 62 0 1 821 1 256 36 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 250 11 0 718 501 4 82 91 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0
Omsättning 2 484 0 27 4 171 3 802 718 261 2 620 500 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0 5 7 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 171 - - 827 364 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 76 - 392 256 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -249 -776 -725 -2 047 -1 050 -269 -1 555 -1 915 127 -70
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,44% 62,20% 255,15% 213,54% -85,86% 224,00% -% -%
Du Pont-modellen -13,78% -% -37,83% -39,90% -51,48% -120,40% -89,02% -12,72% 4,12% -%
Vinstmarginal -60,25% -% -15 404,35% -118,09% -334,78% -1 326,60% -6 946,72% -115,06% 36,60% -%
Bruttovinstmarginal -109,35% -% 100,00% 96,95% 64,63% 100,00% 100,00% 100,00% 78,60% -%
Rörelsekapital/omsättning -106,83% -% -5 708,70% -9,41% -570,00% -1 669,64% -771,62% 320,31% 838,40% -%
Soliditet 2,59% 15,04% 56,78% 73,02% -0,33% -119,82% 0,98% 52,22% 98,83% 94,55%
Kassalikviditet 8,05% 55,72% 12,87% 49,02% 12,63% 31,06% 90,01% 174,12% 8 161,54% 1 833,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...