Visa allt om Norden Fastigheter i Ängelholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 - 0 0 0 0 0 0 0 779
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 - -4 -6 -3 0 -1 -1 -94 -105
Resultat efter finansnetto -6 - -5 -6 -3 0 -1 1 -91 0
Årets resultat -6 - 5 -6 -3 0 -1 1 -104 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 950 - 456 455 145 0 0 0 0 17
Omsättningstillgångar 770 - 835 696 11 80 80 81 110 187
Tillgångar 1 720 - 1 291 1 152 155 80 80 81 110 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 - 76 71 77 80 81 82 80 184
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 500 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 603 - 1 214 581 79 0 0 -1 29 20
Skulder och eget kapital 1 720 - 1 291 1 152 155 80 80 81 110 205
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 - 0 0 0 0 0 0 0 779
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 - -4 -6 -3 0 -1 -1 -94 -98
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 3,90%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 1,03%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 21,44%
Soliditet 6,80% -% 5,89% 6,16% 49,68% 100,00% 101,25% 101,23% 72,73% 89,76%
Kassalikviditet 16,84% -% 27,59% 33,73% 13,92% -% -% -% 379,31% 935,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Årsredovisningen omfattar felaktiga eller olika perioder/orgnr på filmen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...