Visa allt om Sundquist Technology AB
Visa allt om Sundquist Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 246 2 949 4 966 4 255 4 762 4 440 3 535 2 975 3 626 2 338
Övrig omsättning - - - 7 14 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -446 186 1 226 407 1 199 608 835 326 1 052 261
Resultat efter finansnetto -449 213 1 270 461 1 225 611 835 344 1 060 256
Årets resultat -635 849 890 336 677 446 498 245 582 183
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
Omsättningstillgångar 3 704 4 383 4 937 4 225 4 031 3 271 3 410 2 471 2 231 1 394
Tillgångar 3 704 4 383 4 937 4 225 4 031 3 271 3 410 2 491 2 251 1 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 276 4 060 3 611 2 971 2 785 2 108 1 661 1 363 1 118 536
Obeskattade reserver 0 0 888 763 763 463 463 310 310 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 429 322 438 492 483 701 1 286 818 822 818
Skulder och eget kapital 3 704 4 383 4 937 4 225 4 031 3 271 3 410 2 491 2 251 1 414
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 502 0 0 0 407 0 96 360 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 464 0 546 688 812 423 0 486 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 257 281 271 321 353 341 257 274 199 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 4 246 2 949 4 966 4 262 4 776 4 440 3 535 2 975 3 626 2 338
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 0 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 246 2 949 2 483 2 128 2 381 2 220 - 1 488 3 626 2 338
Personalkostnader per anställd (tkr) 737 817 413 525 604 603 - 443 548 576
Rörelseresultat, EBITDA -446 186 1 226 407 1 199 608 835 326 1 052 261
Nettoomsättningförändring 43,98% -40,62% 16,71% -10,65% 7,25% 25,60% 18,82% -17,95% 55,09% -%
Du Pont-modellen -12,04% 4,88% 25,76% 10,91% 30,39% 18,71% 24,57% 14,25% 47,27% 18,67%
Vinstmarginal -10,50% 7,26% 25,61% 10,83% 25,72% 13,78% 23,71% 11,93% 29,34% 11,29%
Bruttovinstmarginal 56,12% 50,97% 51,51% 45,19% 57,83% 49,05% 50,83% 46,42% 47,88% 40,08%
Rörelsekapital/omsättning 77,13% 137,71% 90,60% 87,73% 74,51% 57,88% 60,08% 55,56% 38,86% 24,64%
Soliditet 88,44% 92,63% 87,17% 83,63% 83,04% 74,88% 58,72% 63,68% 59,58% 40,96%
Kassalikviditet 863,40% 1 361,18% 1 127,17% 858,74% 834,58% 466,62% 265,16% 302,08% 271,41% 170,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...