Visa allt om MG-Medical AB
Visa allt om MG-Medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 090 1 422 1 214 1 071 1 399 1 599 1 478 1 549 1 620 1 193
Övrig omsättning 20 51 51 21 1 10 20 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 421 802 551 -57 167 611 522 716 785 662
Resultat efter finansnetto 386 810 567 -21 200 616 536 775 802 665
Årets resultat 282 585 448 78 176 371 400 399 438 364
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 193 27 27 27 279 12 63 114 194 288
Omsättningstillgångar 3 907 4 132 3 609 3 301 3 260 3 570 3 190 2 940 2 361 1 596
Tillgångar 4 100 4 158 3 635 3 328 3 538 3 581 3 253 3 054 2 555 1 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 090 3 058 2 623 2 319 2 385 2 378 2 128 1 847 1 539 1 190
Obeskattade reserver 914 924 867 877 1 008 1 054 950 962 755 566
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 95 175 145 131 146 149 177 244 262 128
Skulder och eget kapital 4 100 4 158 3 635 3 328 3 538 3 581 3 253 3 054 2 555 1 884
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 436 395 324 324 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 446 444 444 444 444 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 140 140 140 143 264 125 168 243 234 101
Utdelning till aktieägare 230 250 150 144 0 170 120 120 90 89
Omsättning 1 110 1 473 1 265 1 092 1 400 1 609 1 498 1 571 1 620 1 193
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 599 1 478 1 549 1 620 1 193
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 587 591 587 565 287
Rörelseresultat, EBITDA 424 802 551 195 319 662 573 767 879 759
Nettoomsättningförändring -23,35% 17,13% 13,35% -23,45% -12,51% 8,19% -4,58% -4,38% 35,79% -%
Du Pont-modellen 12,24% 19,48% 15,60% -0,60% 5,68% 17,23% 16,51% 25,41% 31,35% 35,30%
Vinstmarginal 46,06% 56,96% 46,71% -1,87% 14,37% 38,59% 36,33% 50,10% 49,44% 55,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,87% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 349,72% 278,27% 285,34% 295,99% 222,59% 213,95% 203,86% 174,05% 129,57% 123,05%
Soliditet 92,75% 90,88% 90,76% 89,10% 88,41% 88,10% 86,94% 83,16% 81,51% 84,79%
Kassalikviditet 4 112,63% 2 361,14% 2 488,97% 2 519,85% 2 232,88% 2 127,52% 1 576,27% 1 040,98% 901,15% 1 246,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...