Visa allt om Mo HVB Aktiebolag
Visa allt om Mo HVB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 669 33 825 34 851 42 039 38 929 38 490 36 846 35 659 31 657 25 024
Övrig omsättning 1 629 1 319 1 429 1 231 742 22 - - 38 87
Rörelseresultat (EBIT) 5 769 4 201 4 452 8 695 7 748 9 844 6 308 1 868 3 257 1 703
Resultat efter finansnetto 5 770 4 236 4 567 8 840 7 753 9 843 6 290 1 910 3 278 1 686
Årets resultat 91 25 28 1 5 668 5 975 3 838 1 172 2 024 1 184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 177 235 291 320 408 281 462 605 621
Omsättningstillgångar 18 616 18 274 19 002 23 550 23 055 19 002 11 416 7 771 7 357 5 451
Tillgångar 18 727 18 451 19 237 23 841 23 375 19 410 11 697 8 233 7 962 6 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 134 8 043 8 018 7 990 7 989 7 996 4 397 2 089 1 652 684
Obeskattade reserver 1 674 2 781 3 044 3 527 3 707 3 692 1 987 920 690 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 919 7 627 8 175 12 324 11 679 7 722 5 313 5 224 5 620 5 151
Skulder och eget kapital 18 727 18 451 19 237 23 841 23 375 19 410 11 697 8 233 7 962 6 072
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 718 691 703 661 598 560 574 728 542 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 443 16 370 16 123 17 014 15 370 14 008 14 368 14 290 13 100 10 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 600 6 524 6 618 7 166 6 259 5 755 5 907 6 115 5 570 4 655
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 298 35 144 36 280 43 270 39 671 38 512 36 846 35 659 31 695 25 111
Nyckeltal
Antal anställda 49 48 47 49 46 43 48 51 42 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) 748 705 742 858 846 895 768 699 754 610
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 485 508 517 499 470 432 420 460 389
Rörelseresultat, EBITDA 5 863 4 292 4 544 8 828 7 878 9 946 6 505 2 132 3 686 2 062
Nettoomsättningförändring 8,41% -2,94% -17,10% 7,99% 1,14% 4,46% 3,33% 12,64% 26,51% -%
Du Pont-modellen 30,81% 22,96% 23,74% 37,11% 33,17% 50,72% 53,93% 23,28% 41,20% 28,08%
Vinstmarginal 15,74% 12,52% 13,10% 21,04% 19,92% 25,58% 17,12% 5,38% 10,36% 6,81%
Bruttovinstmarginal 94,19% 94,33% 100,00% 100,00% 100,00% 95,03% 94,77% 94,11% 94,46% 94,54%
Rörelsekapital/omsättning 26,44% 31,48% 31,07% 26,70% 29,22% 29,31% 16,56% 7,14% 5,49% 1,20%
Soliditet 50,41% 55,35% 54,02% 44,42% 45,87% 55,21% 50,11% 33,42% 26,99% 14,08%
Kassalikviditet 208,72% 239,60% 232,44% 191,09% 197,41% 246,08% 214,87% 148,76% 130,91% 105,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...