Visa allt om WIC MACK AB
Visa allt om WIC MACK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 934 3 796 3 697 5 082 3 088 2 374 2 386 2 790 4 240 3 199
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 065 226 211 1 849 236 6 -537 -54 1 501 811
Resultat efter finansnetto 2 068 223 212 1 852 243 10 -523 -43 1 551 827
Årets resultat 1 184 122 107 1 007 125 5 4 6 831 459
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 341 393 449 506 16 67 147 211 360 295
Omsättningstillgångar 3 489 2 161 2 610 2 583 1 073 978 1 472 1 979 3 226 1 681
Tillgångar 3 830 2 553 3 059 3 089 1 089 1 045 1 619 2 190 3 586 1 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 510 723 1 041 1 368 677 752 747 923 1 487 820
Obeskattade reserver 1 193 661 601 538 66 0 0 539 604 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 127 1 169 1 416 1 183 346 293 872 728 1 495 939
Skulder och eget kapital 3 830 2 553 3 059 3 089 1 089 1 045 1 619 2 190 3 586 1 976
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 386 174 320 360 324 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 737 810 903 981 374 392 459 330 479 510
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 209 250 262 305 241 169 243 171 198 236
Utdelning till aktieägare 370 398 440 434 0 200 0 180 100 100
Omsättning 4 934 3 796 3 697 5 082 3 088 2 374 2 386 2 790 4 240 3 199
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 467 1 898 1 849 5 082 3 088 2 374 2 386 2 790 1 413 1 066
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 570 650 1 382 1 090 855 1 154 916 350 418
Rörelseresultat, EBITDA 2 117 282 269 1 878 287 86 -444 96 1 661 929
Nettoomsättningförändring 29,98% 2,68% -27,25% 64,57% 30,08% -0,50% -14,48% -34,20% 32,54% -%
Du Pont-modellen 53,99% 8,89% 6,93% 59,99% 22,31% 0,96% -32,00% -1,69% 43,31% 41,85%
Vinstmarginal 41,91% 5,98% 5,73% 36,46% 7,87% 0,42% -21,71% -1,33% 36,63% 25,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 75,82% 80,09% 66,09% 69,76% 100,00% 100,00% 80,05% 84,37%
Rörelsekapital/omsättning 47,87% 26,13% 32,30% 27,55% 23,54% 28,85% 25,15% 44,84% 40,83% 23,19%
Soliditet 63,72% 48,51% 49,36% 57,12% 66,63% 71,96% 46,14% 59,87% 53,59% 49,44%
Kassalikviditet 309,58% 184,86% 184,32% 218,34% 310,12% 323,89% 168,81% 271,84% 215,79% 179,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...