Visa allt om Dreampath AB
Visa allt om Dreampath AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 564 1 373 1 529 1 508 1 273 988 585 1 297 1 210 1 301
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 293 251 358 496 360 25 -1 353 175 167
Resultat efter finansnetto 332 292 440 527 390 106 3 381 190 164
Årets resultat 182 169 282 313 222 140 1 207 96 115
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 371 1 127 855 621 558 492 398 427 379 306
Omsättningstillgångar 493 881 1 122 1 140 934 621 606 1 059 1 029 799
Tillgångar 1 864 2 008 1 977 1 761 1 492 1 113 1 004 1 486 1 408 1 105
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 752 770 801 669 506 373 323 462 344 337
Obeskattade reserver 548 458 388 341 247 159 217 217 124 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 564 780 789 751 739 580 464 807 941 696
Skulder och eget kapital 1 864 2 008 1 977 1 761 1 492 1 113 1 004 1 486 1 408 1 105
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 570 475 533 459 420 443 209 362 - 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 17 7 3 5 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 228 197 219 199 189 188 114 174 - 218
Utdelning till aktieägare 0 200 200 399 150 90 90 140 89 89
Omsättning 1 564 1 373 1 529 1 508 1 273 988 585 1 297 1 210 1 301
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 564 1 373 1 529 1 508 637 494 293 649 - 1 301
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 718 790 677 317 333 175 278 - 872
Rörelseresultat, EBITDA 1 122 296 395 511 372 44 20 379 201 195
Nettoomsättningförändring 13,91% -10,20% 1,39% 18,46% 28,85% 68,89% -54,90% 7,19% -6,99% -%
Du Pont-modellen 18,03% 14,59% 22,26% 31,01% 26,47% 9,70% 3,98% 26,38% 13,49% 15,57%
Vinstmarginal 21,48% 21,34% 28,78% 36,21% 31,03% 10,93% 6,84% 30,22% 15,70% 13,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,63% 99,47% 98,90% 100,00% 100,00% 95,91% 96,61% 97,69%
Rörelsekapital/omsättning -4,54% 7,36% 21,78% 25,80% 15,32% 4,15% 24,27% 19,43% 7,27% 7,92%
Soliditet 63,27% 56,14% 54,98% 52,26% 46,12% 44,04% 47,73% 41,60% 30,77% 35,25%
Kassalikviditet 45,92% 87,31% 118,76% 130,89% 107,04% 79,83% 96,55% 111,65% 86,93% 91,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...