Visa allt om Skyltmakarn i Boxholm Aktiebolag
Visa allt om Skyltmakarn i Boxholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 097 1 000 964 1 022 1 286 1 275 1 078 1 402 1 355 1 462
Övrig omsättning 107 112 111 107 144 202 102 103 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 119 17 -48 -16 250 244 -45 124 105 84
Resultat efter finansnetto 119 29 -37 -19 242 252 -42 109 118 108
Årets resultat 126 13 7 1 150 139 -42 74 75 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 876 811 860 932 1 005 1 080 941 1 007 929 170
Omsättningstillgångar 513 500 559 527 683 697 461 596 762 1 341
Tillgångar 1 390 1 311 1 419 1 459 1 689 1 776 1 401 1 603 1 691 1 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 195 1 069 1 056 1 111 1 260 1 235 1 096 1 238 1 294 1 339
Obeskattade reserver 13 58 44 88 114 81 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 42 67 92 117 233 167 192 217 0
Kortfristiga skulder 165 142 252 167 198 227 139 174 181 172
Skulder och eget kapital 1 390 1 311 1 419 1 459 1 689 1 776 1 401 1 603 1 691 1 511
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 449 487 537 523 484
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 372 367 420 406 344 0 2 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 182 163 180 174 155 189 201 221 209 195
Utdelning till aktieägare 125 0 0 63 150 125 0 100 130 120
Omsättning 1 204 1 112 1 075 1 129 1 430 1 477 1 180 1 505 1 378 1 462
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 097 1 000 964 1 022 643 638 539 701 678 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 562 543 605 597 238 301 322 357 350 342
Rörelseresultat, EBITDA 188 84 24 57 324 320 21 215 170 155
Nettoomsättningförändring 9,70% 3,73% -5,68% -20,53% 0,86% 18,27% -23,11% 3,47% -7,32% -%
Du Pont-modellen 8,71% 2,44% -2,40% -0,75% 15,22% 14,41% -2,64% 8,48% 9,52% 7,61%
Vinstmarginal 11,03% 3,20% -3,53% -1,08% 19,98% 20,08% -3,43% 9,70% 11,88% 7,87%
Bruttovinstmarginal 85,05% 83,90% 85,27% 83,27% 82,74% 85,65% 85,62% 86,09% 87,16% 86,32%
Rörelsekapital/omsättning 31,72% 35,80% 31,85% 35,23% 37,71% 36,86% 29,87% 30,10% 42,88% 79,96%
Soliditet 86,70% 84,99% 76,84% 80,59% 79,57% 72,90% 78,23% 77,23% 76,52% 88,62%
Kassalikviditet 288,48% 319,01% 196,43% 307,78% 334,34% 301,76% 317,99% 328,16% 408,29% 770,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...