Visa allt om ACT Logimark Sverige AB
Visa allt om ACT Logimark Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 44 971 46 695 43 844 40 528 45 329 47 188 36 543 33 692 32 139 21 126
Övrig omsättning 161 6 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 024 2 913 1 679 167 458 615 1 168 1 417 1 470 1 237
Resultat efter finansnetto 1 925 2 823 124 491 664 480 1 130 1 331 1 415 1 165
Årets resultat 1 091 1 818 -321 417 466 229 591 674 727 606
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 551 1 578 1 608 1 646 1 524 60 198
Omsättningstillgångar 19 074 15 995 16 407 13 605 13 587 16 720 11 143 10 426 9 705 6 202
Tillgångar 19 074 15 995 16 407 15 156 15 165 18 328 12 788 11 950 9 765 6 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 233 4 942 3 123 3 445 3 028 2 746 2 517 1 926 2 102 1 376
Obeskattade reserver 2 331 2 161 1 698 1 579 1 673 1 671 1 545 1 254 897 524
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 043 361 959 1 056 1 348 2 435 1 297 1 290 892 900
Kortfristiga skulder 8 467 8 532 10 627 9 078 9 116 11 476 7 430 7 480 5 874 3 601
Skulder och eget kapital 19 074 15 995 16 407 15 156 15 165 18 328 12 788 11 950 9 765 6 400
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 764 1 024 1 097 958 704
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 9 075 8 769 8 631 8 484 9 140 6 088 6 879 4 746 4 152 2 772
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 244 3 805 3 959 3 902 4 398 3 904 3 883 2 816 2 369 1 587
Utdelning till aktieägare 2 000 1 800 0 0 0 0 0 0 250 0
Omsättning 45 132 46 701 43 844 40 528 45 329 47 188 36 543 33 692 32 139 21 126
Nyckeltal
Antal anställda 21 20 20 19 18 19 17 15 13 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 141 2 335 2 192 2 133 2 518 2 484 2 150 2 246 2 472 2 641
Personalkostnader per anställd (tkr) 627 639 641 668 768 634 712 598 593 688
Rörelseresultat, EBITDA 2 111 2 913 1 680 193 489 652 1 213 1 445 1 635 1 398
Nettoomsättningförändring -3,69% 6,50% 8,18% -10,59% -3,94% 29,13% 8,46% 4,83% 52,13% -%
Du Pont-modellen 10,82% 18,56% 1,40% 4,24% 5,78% 3,43% 9,81% 11,94% 15,06% 19,33%
Vinstmarginal 4,59% 6,36% 0,52% 1,59% 1,93% 1,33% 3,43% 4,24% 4,58% 5,86%
Bruttovinstmarginal 56,13% 53,63% 55,44% 56,11% 54,80% 57,67% 59,28% 53,37% 46,48% 54,92%
Rörelsekapital/omsättning 23,59% 15,98% 13,18% 11,17% 9,86% 11,11% 10,16% 8,74% 11,92% 12,31%
Soliditet 31,72% 41,44% 27,11% 30,41% 28,10% 21,70% 28,59% 23,67% 28,14% 27,39%
Kassalikviditet 139,47% 107,07% 85,68% 73,01% 91,33% 102,89% 95,63% 80,64% 98,74% 84,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...