Visa allt om Svarsvik Trafik och Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 40 947 44 214 42 327 39 736 34 726 31 652 21 255 16 165 14 381 12 892
Övrig omsättning 356 73 176 116 65 70 3 162 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 147 905 1 533 173 1 651 3 152 1 924 1 561 1 087 797
Resultat efter finansnetto 775 1 550 1 795 135 1 431 3 552 2 076 1 600 981 747
Årets resultat 1 511 1 820 1 012 706 687 1 938 838 971 741 597
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 105 5 387 9 256 13 709 16 110 9 568 7 040 3 050 4 246 4 895
Omsättningstillgångar 10 180 10 299 12 561 9 984 9 664 9 381 4 864 3 816 3 287 2 774
Tillgångar 18 285 15 686 21 817 23 693 25 774 18 948 11 904 6 866 7 533 7 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 334 3 033 5 863 5 251 4 846 4 259 3 162 2 324 2 408 1 667
Obeskattade reserver 2 319 3 302 3 895 3 309 3 989 3 450 2 349 1 382 1 084 1 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Långfristiga skulder 4 016 582 1 823 4 882 7 465 4 053 2 116 274 898 1 661
Kortfristiga skulder 9 616 8 768 10 236 10 251 9 474 7 187 4 277 2 886 3 143 3 123
Skulder och eget kapital 18 285 15 686 21 817 23 693 25 774 18 948 11 904 6 866 7 533 7 669
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 244 0 250 521 511 509 480 200 571 542
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 570 21 254 20 240 19 275 15 538 14 368 9 370 6 881 5 850 4 921
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 7 117 7 705 6 621 7 192 5 934 5 400 3 563 2 615 2 304 1 980
Utdelning till aktieägare 1 010 0 300 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 303 44 287 42 503 39 852 34 791 31 722 21 258 16 327 14 384 12 892
Nyckeltal
Antal anställda 53 61 57 56 50 49 39 31 28 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 773 725 743 710 695 646 545 521 514 561
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 477 477 483 444 416 346 314 313 326
Rörelseresultat, EBITDA 3 471 5 020 6 015 4 616 5 143 5 636 3 422 3 351 2 806 2 311
Nettoomsättningförändring -7,39% 4,46% 6,52% 14,43% 9,71% 48,92% 31,49% 12,41% 11,55% -%
Du Pont-modellen 4,71% 10,93% 9,67% 2,90% 7,23% 19,50% 18,12% 24,83% 15,29% 11,84%
Vinstmarginal 2,11% 3,88% 4,98% 1,73% 5,37% 11,67% 10,15% 10,55% 8,01% 7,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,82% 84,31% 82,94% 83,51% 84,19% 81,98%
Rörelsekapital/omsättning 1,38% 3,46% 5,49% -0,67% 0,55% 6,93% 2,76% 5,75% 1,00% -2,71%
Soliditet 22,66% 35,76% 40,03% 32,46% 30,21% 35,90% 40,77% 48,34% 42,33% 32,24%
Kassalikviditet 99,42% 113,17% 119,83% 97,40% 102,01% 130,53% 113,72% 132,22% 104,58% 88,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...