Visa allt om Svarsvik Trafik och Transport AB
Visa allt om Svarsvik Trafik och Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 44 205 40 947 44 214 42 327 39 736 34 726 31 652 21 255 16 165 14 381
Övrig omsättning 65 356 73 176 116 65 70 3 162 3
Rörelseresultat (EBIT) 2 110 147 905 1 533 173 1 651 3 152 1 924 1 561 1 087
Resultat efter finansnetto 2 964 775 1 550 1 795 135 1 431 3 552 2 076 1 600 981
Årets resultat 2 384 1 511 1 820 1 012 706 687 1 938 838 971 741
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 348 8 105 5 387 9 256 13 709 16 110 9 568 7 040 3 050 4 246
Omsättningstillgångar 12 024 10 180 10 299 12 561 9 984 9 664 9 381 4 864 3 816 3 287
Tillgångar 20 371 18 285 15 686 21 817 23 693 25 774 18 948 11 904 6 866 7 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 209 2 334 3 033 5 863 5 251 4 846 4 259 3 162 2 324 2 408
Obeskattade reserver 2 517 2 319 3 302 3 895 3 309 3 989 3 450 2 349 1 382 1 084
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 616 4 016 582 1 823 4 882 7 465 4 053 2 116 274 898
Kortfristiga skulder 10 029 9 616 8 768 10 236 10 251 9 474 7 187 4 277 2 886 3 143
Skulder och eget kapital 20 371 18 285 15 686 21 817 23 693 25 774 18 948 11 904 6 866 7 533
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 100 244 0 250 521 511 509 480 200 571
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 291 19 570 21 254 20 240 19 275 15 538 14 368 9 370 6 881 5 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 7 684 7 117 7 705 6 621 7 192 5 934 5 400 3 563 2 615 2 304
Utdelning till aktieägare 2 020 1 010 0 300 200 0 0 0 0 0
Omsättning 44 270 41 303 44 287 42 503 39 852 34 791 31 722 21 258 16 327 14 384
Nyckeltal
Antal anställda 73 53 61 57 56 50 49 39 31 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) 606 773 725 743 710 695 646 545 521 514
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 510 477 477 483 444 416 346 314 313
Rörelseresultat, EBITDA 5 125 3 471 5 020 6 015 4 616 5 143 5 636 3 422 3 351 2 806
Nettoomsättningförändring 7,96% -7,39% 4,46% 6,52% 14,43% 9,71% 48,92% 31,49% 12,41% -%
Du Pont-modellen 15,42% 4,71% 10,93% 9,67% 2,90% 7,23% 19,50% 18,12% 24,83% 15,29%
Vinstmarginal 7,11% 2,11% 3,88% 4,98% 1,73% 5,37% 11,67% 10,15% 10,55% 8,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,82% 84,31% 82,94% 83,51% 84,19%
Rörelsekapital/omsättning 4,51% 1,38% 3,46% 5,49% -0,67% 0,55% 6,93% 2,76% 5,75% 1,00%
Soliditet 25,39% 22,66% 35,76% 40,03% 32,46% 30,21% 35,90% 40,77% 48,34% 42,33%
Kassalikviditet 112,21% 99,42% 113,17% 119,83% 97,40% 102,01% 130,53% 113,72% 132,22% 104,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...