Visa allt om Grönhagens Bärgning & Transport AB
Visa allt om Grönhagens Bärgning & Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 023 15 447 12 439 11 809 8 665 12 377 11 032 11 575 10 523 6 928
Övrig omsättning 584 158 657 973 524 370 394 - 147 -
Rörelseresultat (EBIT) -457 760 12 366 -1 588 353 708 482 1 154 395
Resultat efter finansnetto -952 263 -371 -140 -2 078 -42 326 47 853 234
Årets resultat -952 263 -371 -140 -621 11 1 5 5 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 898 11 011 5 038 5 926 5 490 8 749 8 362 6 922 5 538 4 213
Omsättningstillgångar 724 1 615 1 670 2 266 1 183 2 284 1 926 1 271 1 607 1 112
Tillgångar 12 621 12 626 6 708 8 192 6 673 11 033 10 288 8 193 7 145 5 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -570 382 119 290 130 350 340 339 334 329
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 457 1 520 1 220 1 195 363
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 395 8 884 4 215 5 435 4 274 6 700 5 905 3 590 3 104 2 534
Kortfristiga skulder 3 796 3 360 2 374 2 466 2 269 2 526 2 523 3 043 2 513 2 098
Skulder och eget kapital 12 621 12 626 6 708 8 192 6 673 11 033 10 288 8 193 7 145 5 325
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 548 601 745 547 678 628 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 035 3 710 2 867 2 751 2 428 2 832 2 162 2 196 1 837 1 048
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 215 1 422 1 191 1 348 1 152 1 301 1 024 1 118 1 031 589
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 607 15 605 13 096 12 782 9 189 12 747 11 426 11 575 10 670 6 928
Nyckeltal
Antal anställda 10 12 10 11 10 13 10 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 102 1 287 1 244 1 074 867 952 1 103 1 286 1 169 990
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 444 428 440 431 383 384 452 403 338
Rörelseresultat, EBITDA 229 1 570 736 1 031 -752 1 525 1 819 1 630 2 040 991
Nettoomsättningförändring -28,64% 24,18% 5,33% 36,28% -29,99% 12,19% -4,69% 10,00% 51,89% -%
Du Pont-modellen -3,62% 6,02% 0,18% 4,47% -23,80% 3,21% 6,89% 5,90% 16,18% 7,42%
Vinstmarginal -4,15% 4,92% 0,10% 3,10% -18,33% 2,86% 6,43% 4,17% 10,99% 5,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -27,87% -11,30% -5,66% -1,69% -12,53% -1,96% -5,41% -15,31% -8,61% -14,23%
Soliditet -4,52% 3,03% 1,77% 3,54% 1,95% 12,91% 14,19% 14,86% 16,72% 11,09%
Kassalikviditet 19,07% 48,07% 70,35% 91,89% 52,14% 90,42% 76,34% 41,77% 63,95% 53,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...