Visa allt om NCC Komponent AB
Visa allt om NCC Komponent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 31 1 101 7 891 172 753 170 755 219 366 134 223 17 445
Övrig omsättning - - - - - - - - 150 000 82 000
Rörelseresultat (EBIT) -1 262 -4 365 -2 447 -3 069 -307 -22 323 -27 555 -17 206 -715 599 -139 538
Resultat efter finansnetto -1 235 -4 357 -2 361 -3 068 1 020 -21 995 -25 324 -51 393 -722 913 -145 837
Årets resultat 3 -1 1 -2 261 752 -14 807 -20 000 -37 779 -365 548 -120 570
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 762 2 204 18 004 24 745 89 195 234 395
Omsättningstillgångar 1 955 4 954 3 113 11 274 14 662 100 434 202 443 342 652 685 772 229 289
Tillgångar 1 955 4 954 3 113 11 274 16 424 102 638 220 447 367 397 774 967 463 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 177 178 7 177 2 241 76 001 166 089 156 608 3 716 69 599
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 900 0 0 34 800
Avsättningar (tkr) 850 550 950 2 980 2 050 4 335 4 875 3 593 1 420 110
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 925 4 227 1 985 1 117 12 133 22 302 47 583 207 196 769 831 359 175
Skulder och eget kapital 1 955 4 954 3 113 11 274 16 424 102 638 220 447 367 397 774 967 463 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 981 4 423 1 041
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 171 154
Löner till övriga anställda 0 - 256 386 420 1 107 2 738 28 221 65 277 38 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 3 282 83 123 1 560 1 145 1 665 14 629 28 885 16 363
Utdelning till aktieägare 0 0 0 7 000 0 0 120 000 0 0 0
Omsättning 0 0 31 1 101 7 891 172 753 170 755 219 366 284 223 99 445
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 1 2 77 168 93
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 172 753 85 378 2 849 799 188
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 2 252 2 202 569 587 598
Rörelseresultat, EBITDA -1 262 -4 365 -2 447 -3 069 -307 -9 987 -25 110 1 274 -693 880 -122 900
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -97,18% -86,05% -95,43% 1,17% -22,16% 63,43% 669,41% -%
Du Pont-modellen -% -% -75,52% -26,02% 6,21% -21,43% -11,19% -4,04% -92,24% -30,07%
Vinstmarginal -% -% -7 583,87% -266,49% 12,93% -12,73% -14,45% -6,76% -532,59% -799,29%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -12,92% -16,14% -7,84% -464,59% -799,87%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 3 638,71% 922,52% 32,05% 45,23% 90,69% 61,75% -62,63% -744,55%
Soliditet 9,21% 3,57% 5,72% 63,66% 13,64% 74,05% 75,98% 42,63% 0,48% 20,41%
Kassalikviditet 211,35% 117,20% 156,83% 1 009,31% 119,15% 445,37% 406,94% 161,12% 86,34% 61,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...