Visa allt om JA's Motor AB
Visa allt om JA's Motor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 925 874 1 118 983 1 033 1 032 783 1 710 838 852
Övrig omsättning 80 69 2 - - 38 6 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -5 17 90 -2 136 - 333 -23 -7
Resultat efter finansnetto -10 -5 15 84 -12 125 - 323 -23 -7
Årets resultat -10 -5 8 65 -12 125 - 217 -23 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 108 158 168 184 225 333 386 7 38
Omsättningstillgångar 432 380 383 434 466 478 309 626 460 423
Tillgångar 490 488 540 602 650 703 642 1 012 467 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 387 421 413 349 411 285 541 324 360
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 13 50 97 155 194 272 0 0
Kortfristiga skulder 115 103 106 139 205 137 162 179 143 102
Skulder och eget kapital 490 488 540 602 650 703 642 1 012 467 461
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 100 122 137 217 154 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 295 301 289 273 231 117 114 166 108 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 118 109 76 88 123 97 113 129 96 72
Utdelning till aktieägare 0 0 30 0 0 50 0 50 0 13
Omsättning 1 005 943 1 120 983 1 033 1 070 789 1 730 838 852
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 463 437 559 492 517 516 392 855 419 426
Personalkostnader per anställd (tkr) 207 208 183 138 171 147 156 245 175 164
Rörelseresultat, EBITDA 41 45 67 136 39 177 - 474 21 53
Nettoomsättningförändring 5,84% -21,82% 13,73% -4,84% 0,10% 31,80% -54,21% 104,06% -1,64% -%
Du Pont-modellen -1,84% -1,02% 3,15% 15,12% -0,15% 19,35% -% 33,70% -4,93% -1,52%
Vinstmarginal -0,97% -0,57% 1,52% 9,26% -0,10% 13,18% -% 19,94% -2,74% -0,82%
Bruttovinstmarginal 56,22% 58,92% 51,25% 60,33% 51,11% 56,01% -% 72,11% 64,32% 59,51%
Rörelsekapital/omsättning 34,27% 31,69% 24,78% 30,01% 25,27% 33,04% 18,77% 26,14% 37,83% 37,68%
Soliditet 76,73% 79,30% 77,96% 68,60% 53,69% 58,46% 44,39% 54,95% 69,38% 78,09%
Kassalikviditet 195,65% 194,17% 194,34% 117,27% 122,93% 164,96% 65,43% 234,64% 181,12% 205,88%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...