Visa allt om ENKV assistans AB
Visa allt om ENKV assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 121 839 107 035 96 637 58 468 23 465 20 580 22 452 17 627 10 274 9 648
Övrig omsättning 368 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 176 226 842 383 584 2 290 1 607 682 890 759
Resultat efter finansnetto 3 194 244 861 419 671 2 291 1 615 812 989 804
Årets resultat 246 189 671 305 486 1 688 1 190 584 713 579
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 173 981 1 163 1 239 1 413 843 899 844 62 3
Omsättningstillgångar 17 770 15 285 14 005 9 758 6 862 5 264 4 689 4 573 4 492 3 458
Tillgångar 19 943 16 265 15 168 10 997 8 275 6 107 5 588 5 417 4 554 3 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 613 367 1 578 907 3 602 3 116 1 428 237 929 716
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 330 15 898 13 591 10 090 4 672 2 991 4 160 5 180 3 625 2 744
Skulder och eget kapital 19 943 16 265 15 168 10 997 8 275 6 107 5 588 5 417 4 554 3 460
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 570 570 566 300 300 315 350 220 120 160
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 79 088 69 793 64 357 38 889 14 047 11 965 12 324 9 750 6 558 6 124
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 409 19 516 19 041 10 009 4 024 2 998 3 949 2 898 2 574 2 447
Utdelning till aktieägare 0 0 1 400 0 3 000 0 0 0 700 500
Omsättning 122 207 107 035 96 637 58 468 23 465 20 580 22 452 17 627 10 274 9 648
Nyckeltal
Antal anställda 218 198 180 230 83 75 79 55 1 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) 559 541 537 254 283 274 284 320 10 274 247
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 497 489 234 244 227 222 258 9 282 224
Rörelseresultat, EBITDA 3 249 409 1 017 557 651 2 346 1 654 711 902 762
Nettoomsättningförändring 13,83% 10,76% 65,28% 149,17% 14,02% -8,34% 27,37% 71,57% 6,49% -%
Du Pont-modellen 16,03% 1,49% 5,76% 4,08% 8,19% 37,51% 28,94% 15,01% 21,72% 23,24%
Vinstmarginal 2,62% 0,23% 0,90% 0,77% 2,89% 11,13% 7,20% 4,61% 9,63% 8,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,28% -0,57% 0,43% -0,57% 9,33% 11,04% 2,36% -3,44% 8,44% 7,40%
Soliditet 3,07% 2,26% 10,40% 8,25% 43,53% 51,02% 25,55% 4,38% 20,40% 20,69%
Kassalikviditet 91,93% 96,14% 102,63% 95,54% 144,35% 171,95% 109,76% 88,28% 123,92% 126,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...