Visa allt om Förskoleteamet Helianthus Aktiebolag
Visa allt om Förskoleteamet Helianthus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 96 126 93 377 81 177 67 636 56 110 41 434 27 992 27 212 24 399 18 163
Övrig omsättning 578 352 541 626 692 407 330 500 247 400
Rörelseresultat (EBIT) 3 752 4 797 535 2 374 774 851 2 387 1 909 1 426 1 767
Resultat efter finansnetto 3 684 4 779 468 2 275 663 766 2 386 1 925 1 499 1 781
Årets resultat 2 055 2 652 1 559 1 307 321 248 1 587 1 166 1 039 1 949
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 781 1 167 2 040 2 818 3 025 4 869 136 165 264 220
Omsättningstillgångar 13 391 10 366 6 327 6 827 4 592 3 770 4 651 3 974 2 945 2 692
Tillgångar 14 172 11 533 8 367 9 646 7 617 8 639 4 787 4 139 3 210 2 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 091 3 636 1 984 1 654 709 1 813 1 565 909 280 920
Obeskattade reserver 2 294 1 613 334 1 910 1 477 1 287 945 729 430 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 580 260 263 1 055 1 340 1 916 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 207 6 024 5 785 5 028 4 091 3 623 2 277 2 501 2 500 1 612
Skulder och eget kapital 14 172 11 533 8 367 9 646 7 617 8 639 4 787 4 139 3 210 2 912
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 660 720 - 0 409 515 520 472 378 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 45 088 44 484 41 534 33 067 27 074 20 102 13 683 13 694 12 131 8 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 19 246 16 537 14 928 12 152 10 429 7 780 5 447 5 135 4 715 3 666
Utdelning till aktieägare 2 000 2 600 1 000 0 0 1 200 0 0 0 750
Omsättning 96 704 93 729 81 718 68 262 56 802 41 841 28 322 27 712 24 646 18 563
Nyckeltal
Antal anställda 181 179 164 133 114 89 61 61 55 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) 531 522 495 509 492 466 459 446 444 466
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 348 348 341 333 322 328 318 317 332
Rörelseresultat, EBITDA 4 435 5 907 1 610 3 399 1 682 1 392 2 468 2 042 1 565 1 890
Nettoomsättningförändring 2,94% 15,03% 20,02% 20,54% 35,42% 48,02% 2,87% 11,53% 34,33% -%
Du Pont-modellen 26,48% 41,85% 6,50% 24,64% 10,46% 9,87% 49,86% 46,56% 46,70% 61,20%
Vinstmarginal 3,90% 5,17% 0,67% 3,51% 1,42% 2,06% 8,53% 7,08% 6,14% 9,81%
Bruttovinstmarginal 96,58% 96,62% 97,28% 96,59% 95,89% 96,06% 96,35% 95,85% 95,82% 96,55%
Rörelsekapital/omsättning 5,39% 4,65% 0,67% 2,66% 0,89% 0,35% 8,48% 5,41% 1,82% 5,95%
Soliditet 34,44% 42,44% 26,83% 31,74% 23,60% 31,97% 47,24% 34,64% 18,37% 40,99%
Kassalikviditet 163,17% 172,08% 109,37% 135,78% 112,25% 104,06% 204,26% 158,90% 117,80% 167,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...