Visa allt om Förskoleteamet Helianthus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 93 377 81 177 67 636 56 110 41 434 27 992 27 212 24 399 18 163 15 875
Övrig omsättning 352 541 626 692 407 330 500 247 400 96
Rörelseresultat (EBIT) 4 797 535 2 374 774 851 2 387 1 909 1 426 1 767 194
Resultat efter finansnetto 4 779 468 2 275 663 766 2 386 1 925 1 499 1 781 545
Årets resultat 2 652 1 559 1 307 321 248 1 587 1 166 1 039 1 949 277
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 167 2 040 2 818 3 025 4 869 136 165 264 220 336
Omsättningstillgångar 10 366 6 327 6 827 4 592 3 770 4 651 3 974 2 945 2 692 2 815
Tillgångar 11 533 8 367 9 646 7 617 8 639 4 787 4 139 3 210 2 912 3 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 636 1 984 1 654 709 1 813 1 565 909 280 920 401
Obeskattade reserver 1 613 334 1 910 1 477 1 287 945 729 430 380 1 176
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 260 263 1 055 1 340 1 916 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 024 5 785 5 028 4 091 3 623 2 277 2 501 2 500 1 612 1 573
Skulder och eget kapital 11 533 8 367 9 646 7 617 8 639 4 787 4 139 3 210 2 912 3 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 720 - 0 409 515 520 472 378 360 626
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 44 484 41 534 33 067 27 074 20 102 13 683 13 694 12 131 8 515 8 392
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 16 537 14 928 12 152 10 429 7 780 5 447 5 135 4 715 3 666 3 820
Utdelning till aktieägare 2 600 1 000 0 0 1 200 0 0 0 750 250
Omsättning 93 729 81 718 68 262 56 802 41 841 28 322 27 712 24 646 18 563 15 971
Nyckeltal
Antal anställda 179 164 133 114 89 61 61 55 39 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) 522 495 509 492 466 459 446 444 466 407
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 348 341 333 322 328 318 317 332 334
Rörelseresultat, EBITDA 5 907 1 610 3 399 1 682 1 392 2 468 2 042 1 565 1 890 330
Nettoomsättningförändring 15,03% 20,02% 20,54% 35,42% 48,02% 2,87% 11,53% 34,33% 14,41% -%
Du Pont-modellen 41,85% 6,50% 24,64% 10,46% 9,87% 49,86% 46,56% 46,70% 61,20% 18,41%
Vinstmarginal 5,17% 0,67% 3,51% 1,42% 2,06% 8,53% 7,08% 6,14% 9,81% 3,65%
Bruttovinstmarginal 96,62% 97,28% 96,59% 95,89% 96,06% 96,35% 95,85% 95,82% 96,55% 96,25%
Rörelsekapital/omsättning 4,65% 0,67% 2,66% 0,89% 0,35% 8,48% 5,41% 1,82% 5,95% 7,82%
Soliditet 42,44% 26,83% 31,74% 23,60% 31,97% 47,24% 34,64% 18,37% 40,99% 39,60%
Kassalikviditet 172,08% 109,37% 135,78% 112,25% 104,06% 204,26% 158,90% 117,80% 167,00% 178,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...