Visa allt om Andave AB
Visa allt om Andave AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 501 11 257 9 576 7 730 6 322 6 158 6 349 6 009 3 849 3 065
Övrig omsättning 523 478 146 170 23 1 6 72 21 3
Rörelseresultat (EBIT) 930 594 599 656 75 193 151 80 -261 77
Resultat efter finansnetto 897 274 578 655 27 155 93 -13 -291 69
Årets resultat 285 49 327 314 19 155 93 -13 -243 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 953 1 520 1 646 519 580 811 1 067 1 354 1 212 191
Omsättningstillgångar 4 494 2 063 2 324 1 910 1 359 907 581 286 383 323
Tillgångar 5 447 3 583 3 970 2 430 1 938 1 718 1 648 1 640 1 595 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 086 801 752 525 274 255 101 -70 -143 100
Obeskattade reserver 434 311 311 226 0 0 0 0 0 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 743 363 583 420 517 593 765 870 1 023 93
Kortfristiga skulder 3 184 2 108 2 325 1 259 1 148 870 783 840 715 272
Skulder och eget kapital 5 447 3 583 3 970 2 430 1 938 1 718 1 648 1 640 1 595 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 326 488 300 417 398
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 175 3 349 2 636 2 119 1 796 1 239 1 191 1 359 774 456
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 259 1 191 956 699 531 481 513 685 393 297
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 024 11 735 9 722 7 900 6 345 6 159 6 355 6 081 3 870 3 068
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 9 5 8 8 8 9 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 046 938 1 064 1 546 790 770 794 668 550 613
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 380 399 579 299 259 275 262 227 231
Rörelseresultat, EBITDA 1 063 738 837 928 365 492 446 349 -144 139
Nettoomsättningförändring 2,17% 17,55% 23,88% 22,27% 2,66% -3,01% 5,66% 56,12% 25,58% -%
Du Pont-modellen 20,58% 18,42% 16,60% 28,85% 3,87% 11,23% 9,16% 4,88% -16,36% 15,01%
Vinstmarginal 9,75% 5,86% 6,88% 9,07% 1,19% 3,13% 2,38% 1,33% -6,78% 2,51%
Bruttovinstmarginal 70,32% 70,55% 69,99% 71,75% 69,33% 67,47% 67,55% 69,68% 66,02% 66,17%
Rörelsekapital/omsättning 11,39% -0,40% -0,01% 8,42% 3,34% 0,60% -3,18% -9,22% -8,63% 1,66%
Soliditet 26,15% 29,13% 25,05% 28,46% 14,14% 14,84% 6,13% -4,27% -8,97% 26,23%
Kassalikviditet 136,46% 90,75% 93,20% 144,24% 110,02% 90,80% 56,07% 20,00% 41,12% 99,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...