Visa allt om Seltho AB
Visa allt om Seltho AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 995 4 600 4 586
Övrig omsättning - - - - - - - - 31 -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -17 -12 -13 -17 -21 -11 1 790 2 274 1 054
Resultat efter finansnetto -709 20 91 -48 70 286 -287 1 936 3 619 2 104
Årets resultat -709 298 70 -51 60 593 -344 1 038 2 622 1 513
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 922 7 922 8 022 8 022 8 022 10 022 7 090 8 288 1 160 1 159
Omsättningstillgångar 3 151 2 105 2 154 2 244 2 552 677 1 453 1 004 7 533 5 244
Tillgångar 9 072 10 027 10 176 10 266 10 574 10 699 8 543 9 292 8 693 6 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 532 7 042 7 619 7 699 7 892 7 960 7 494 7 958 7 134 4 730
Obeskattade reserver 150 150 529 529 529 529 953 958 505 495
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 100 500
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 390 2 836 2 028 2 038 2 152 2 209 96 376 955 678
Skulder och eget kapital 9 072 10 027 10 176 10 266 10 574 10 699 8 543 9 292 8 693 6 403
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 394 525 730
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 197 290 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 468 623 1 228
Utdelning till aktieägare 800 800 155 150 143 128 127 120 214 218
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 995 4 631 4 586
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 998 2 300 2 293
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 541 728 1 069
Rörelseresultat, EBITDA -34 -17 -12 -13 -17 -21 -11 2 048 2 542 1 300
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -13,15% 0,31% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 21,09% 41,65% 33,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 49,06% 78,72% 46,08%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 15,72% 143,00% 99,56%
Soliditet 62,27% 71,40% 78,93% 78,79% 78,32% 78,04% 95,94% 93,07% 86,25% 79,44%
Kassalikviditet 92,95% 74,22% 106,21% 110,11% 118,59% 30,65% 1 513,54% 267,02% 788,80% 773,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...