Visa allt om ERSAND Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om ERSAND Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 21 564 7 260 4 646 4 336 3 053 2 403 2 097 6 242 11 760 17 853
Övrig omsättning 205 198 147 2 278 1 032 4 1 452 10 - 226
Rörelseresultat (EBIT) -580 -2 433 -1 763 -561 -915 -336 2 353 -248 2 689 2 034
Resultat efter finansnetto 29 214 24 752 21 787 2 891 50 175 15 507 6 705 7 608 14 522 1 849
Årets resultat 32 634 27 949 25 325 7 044 53 049 18 561 9 025 7 936 17 949 1 288
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 700 55 136 56 890 61 094 56 430 109 904 24 098 23 066 38 580 31 907
Omsättningstillgångar 173 547 137 077 106 606 80 128 73 238 27 173 34 176 37 729 8 041 7 220
Tillgångar 226 247 192 213 163 497 141 221 129 668 137 076 58 274 60 795 46 622 39 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 638 187 005 159 056 134 691 127 646 74 597 56 036 47 012 39 075 21 127
Obeskattade reserver 2 815 2 815 3 228 3 228 413 413 424 424 0 5 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 5 012 5 000 0
Kortfristiga skulder 3 794 2 393 1 213 3 302 1 609 62 066 1 814 8 348 2 546 12 101
Skulder och eget kapital 226 247 192 213 163 497 141 221 129 668 137 076 58 274 60 795 46 622 39 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 709 1 909 1 567 1 143 632 496 384 174 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 557 614 580 639 292 275 231 79 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 769 7 458 4 793 6 614 4 085 2 407 3 549 6 252 11 760 18 079
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 4 4 3 2 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 391 1 452 1 162 1 084 1 018 1 202 1 049 6 242 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 581 517 549 633 300 429 370 259 - -
Rörelseresultat, EBITDA -320 -2 299 -1 670 -489 -774 -179 2 494 349 4 547 3 578
Nettoomsättningförändring 197,02% 56,26% 7,15% 42,02% 27,05% 14,59% -66,40% -46,92% -34,13% -%
Du Pont-modellen 12,91% 12,88% 13,65% 2,05% 38,74% 11,31% 11,62% 13,08% 31,54% 5,41%
Vinstmarginal 135,48% 340,94% 480,41% 66,65% 1 645,37% 645,40% 323,03% 127,40% 125,03% 11,86%
Bruttovinstmarginal 13,18% 100,00% 100,00% 99,22% 8,68% 97,25% 100,00% 28,04% 43,23% 20,98%
Rörelsekapital/omsättning 787,21% 1 855,15% 2 268,47% 1 771,82% 2 346,18% -1 452,06% 1 543,25% 470,70% 46,73% -27,34%
Soliditet 98,05% 98,43% 98,82% 97,06% 98,68% 54,64% 96,70% 77,83% 83,81% 64,85%
Kassalikviditet 4 574,25% 5 728,25% 8 422,51% 2 224,23% 4 551,77% 34,31% 1 669,68% 425,54% 245,37% 35,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...